Powrót

Ruszyły przetargi na E 30

28 kwietnia 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie ogłosiły trzy postępowania przetargowe, dotyczące modernizacji linii kolejowej E30 Kraków – Medyka – granica państwa w następującym zakresie :
 1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Podłęże – Bochnia o długości 23,00 km - otwarcie ofert nastąpi 14 czerwca 2010 r.
 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Bochnia – Biadoliny o długości 22,300 km - otwarcie ofert nastąpi  18 czerwca 2010 r.
 3. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Dębica –  Sędziszów Małopolski o długości 22,100 km - otwarcie ofert nastąpi 16 czerwca 2010 r.
Przedmiotem zamówień są roboty budowlane w zakresie:
 • układu torowego i odwodnienia torów,
 • obiektów inżynieryjnych,
 • obiektów kubaturowych, peronów, małej architektury i sieci sanitarnej,
 • skrzyżowań z drogami w poziomie szyn i dróg dojazdowych,
 • urządzeń sterowania ruchem i diagnostyki,
 • sieci i urządzeń teletechnicznych,
 • sieci trakcyjnej,
 • sieci i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej.
Zadania są realizowane w ramach  Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek  Kraków – Rzeszów, etap III” – POIiŚ 7.1-30

Informacje dla mediów

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 694-480-153, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl


„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

 www.pois.gov.pl