Powrót

Przyśpieszenie na trasie Warszawa – Skierniewice – Łódź

Dzięki modernizacji czas przejazdu ze stolicy do Skierniewic skróci się do około 30 min. Najszybsze pociągi, np. „Łodzianin” dystans z Łodzi do stacji Warszawa Centralna pokonają w około 70 minut. 

W Grodzisku pociągi dalekobieżne
W ramach inwestycji na stacji Grodzisk Mazowiecki zostaną zamontowane najnowocześniejsze w Polsce rozjazdy pozwalające na szybką jazdę pociągów we wszystkich kierunkach. Nowy układ torów umożliwi obsługę składów dalekobieżnych, które będą mogły zatrzymywać się przy zmodernizowanym peronie wyspowym. Dotychczas układ torów nie pozwalał na zatrzymywanie się przy peronach pociągów wszystkich relacji. Ponadto na stacji w Grodzisku Mazowieckim realizowana jest również budowa nowego peronu oraz modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym. 

Wiadukty w budowie

Inwestycja w Grodzisku Mazowieckim obejmuje również nowe obiekty inżynieryjne: wiadukty i przejścia pod torami. Prace przy budowie wiaduktu kolejowego nad ul. Bałtycką w Grodzisku Mazowieckim wystartowały 21 marca i są podzielone na kilka etapów, tak aby w każdym z nich zapewnić ciągłość ruchu pociągów i możliwość obsługi pasażerskiej na stacji w Grodzisku. Zakończenie budowy i oddanie obiektu do użytku nastąpi pod koniec 2015 r.
Z kolei w Brwinowie nad jedną z głównych ulic - ul. Rynek ruszyła przebudowa wiaduktu. Wiąże się ona z wyburzeniem części obiektu i zastąpieniem jej nową konstrukcją.


Bezpieczne przejścia podziemne

W ramach prac powstają także podziemne przejścia dla pieszych. Na stacji w Grodzisku Mazowieckim prace toczą się w szybkim tempie. Podziemne przejście połączy rozdzielone torami dwie części miasta.
Nowy obiekt – budowany w odległości ok. 20 m metrów od starego, który pozwalał jedynie na przemieszczanie się miedzy dwoma peronami – umożliwi pasażerom przedostanie się na drugą stronę torów - do ulic Żydowskiej i Towarowej. Nowe przejście będzie dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, opiekunów z dziećmi w wózkach, czy podróżnych z cięższym bagażem.
W Pruszkowie z kolei trwa przebudowa podziemnego przejścia dla pieszych, które zostanie wydłużone. Dzięki nowemu obiektowi mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przechodzić do dzielnicy Żbików usytuowanej po drugiej stronie stacji. Dalsze prace będą prowadzone etapami. Jest to konieczne, aby zachować płynność ruchu pociągów. 


Stacje przyjazne pasażerom

Ważnym aspektem prowadzonej modernizacji jest również podniesienie bezpieczeństwa i wygody pasażerów, na co bezpośrednio przełożą się nie tylko nowe przejścia podziemne, ale także nowoczesna infrastruktura obsługi podróżnych na stacjach i przystankach osobowych. Na peronach pojawią się nowe wiaty, a także inne elementy tzw. małej architektury, jak np. ławki czy kosze. Natomiast dzięki instalacji wind, perony będą bardziej przyjazne osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. 


INWESTYCJA W LICZBACH
160 - tyle wyniesie (w km/h) maksymalna prędkość pociągów pasażerskich na zmodernizowanej linii Warszawa - Skierniewice
120 - tyle wyniesie (w km/h) maksymalna prędkość pociągów towarowych
57,5 - tyle kilometrów liczy odcinek modernizowanej trasy Warszawa – Skierniewice
12 - tyle przejść dla pieszych zostanie zmodernizowanych dla wygody i bezpieczeństwa pasażerów 
11 - tyle przejazdów kolejowych zostanie poddanych modernizacji


Zakończenie prac torowych na odcinku z Warszawy Zachodniej do Grodziska Mazowieckiego planowane jest na IV kwartał 2014 roku. Prace na całej linii będą ukończone w 2015 roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 883 354 177