Powrót

Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, odcinek Łańcut - Rogóźno

1 czerwca 2010 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na odcinku linii kolejowej nr 91 Łańcut – Rogóżno, w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa, etap I odcinek Rzeszów – Jarosław”. Zakres robót budowlanych na odcinku Łańcut – Rogóżno, na długości ok. 8 km w torze nr 1 i 2 przewiduje między innymi: kompleksową wymianę nawierzchni torowej, odtworzenie rowów ziemnych, wymianę oświetlenia na przejazdach oraz  płyt przejazdowych w kilku lokalizacjach, zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Odcinek linii kolejowej nr 91 (ciąg E30) Rzeszów – Medyka /granica państwa oraz linia nr 92 Przemyśl – Medyka (po torze szerokim) planowane są do rewitalizacji na lata 2010 – 2016. Rewitalizacja odcinka E30 Rzeszów – Medyka / granica państwa polegała będzie na: naprawie głównej torów i rozjazdów w torach głównych zasadniczych, naprawie i przebudowie obiektów inżynieryjnych, naprawie głównej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) oraz peronów na stacjach i przystankach. Po rewitalizacji, linia byłaby przejezdna z prędkością V= 120 km/h z ograniczeniami wynikającymi z promieni łuków.  Inwestycja planowana jest do realizacji ze środków krajowych - dotacji budżetowych i funduszu kolejowego.

Informacje dla mediów

 Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl