Powrót

Przerwa w protestach

Strona związkowa zapewniła, że zaapelowała do pracowników o powstrzymanie się od organizowania akcji protestacyjnych co najmniej do chwili rozpoczęcia rozmów. W uzupełnieniu informacji skierowanej do naczelnych dyrektorów oddziałów regionalnych oraz ID, IM, IO, IG informuję, że w przypadku zawarcia stosownego porozumienia z organizacjami związkowymi kwota środków ustalona na realizację systemowej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK SA wdrażanej z dniem 1 marca w trybie administracyjnym, może ulec zwiększeniu w ramach możliwości ekonomiczno-finansowych Spółki. Krzysztof Łańcucki
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.