Powrót

Powstanie dokumentacja na tor dojazdowy do lotniska w Świdniku

28 września 2010 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie podpisały umowę z Konsorcjum firm: Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (Pełnomocnik), Mott MacDonald Limited w imieniu i na rzecz, której działa w Polsce Mott MacDonald Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Projekt budowy toru dojazdowego zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych jest jednym z sześciu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonała komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Projekt jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej, natomiast 15% pochodzi z Funduszu Kolejowego. Wartość wynagrodzenia wykonawcy określona w umowie wynosi 756 400,00 PLN.

Celem projektu jest uzyskanie połączenia kolejowego z Portem Lotniczym Lublin S.A., poprawa dostępności transportu kolejowego w obsłudze ludności oraz umożliwienie sprawnego i szybkiego skomunikowania pasażerów w obrębie aglomeracji.

 

Informacje dla mediów:
Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83, e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl