Powrót

Ponad 400 milionów złotych na infrastrukturę kolejową w województwie pomorskim

Widać już efekty inwestycji. Na głównych ciągach komunikacyjnych obserwowany jest wzrost liczby przewożonych pasażerów. W kolejnym okresie programowania unijnego, w latach 2014-2020, chcemy kontynuować współpracę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy rewitalizacji czy modernizacji kolejnych odcinków linii kolejowych ważnych dla naszego regionu. List intencyjny ma być motywacją dla PKP PLK do rozpoczęcia realizacji kolejnych przedsięwzięć infrastrukturalnych - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Województwo pomorskie to ważne miejsce na inwestycyjnej mapie zarządcy infrastruktury. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 2010 roku zrealizowały tu projekty o wartości przekraczającej 5 mld zł. Zmodernizowaliśmy najważniejsze magistrale. Z Gdańska do Warszawy pociągi docierają w ciągu 2 godzin i 56 minut, a do Poznania można dojechać w trzy godziny. Dzięki funduszom regionalnym UE zarządzanym przez samorząd województwa, zmodernizowaliśmy linię na Hel i do Kościerzyny. Przebudowujemy stację w Gdańsku Wrzeszczu, Rębiechowie i Osowie. Nie zapominamy o transporcie towarów – modernizujemy linię do Portu Północnego i przygotowujemy inwestycje usprawniające ruch do portu w Gdyni. Poza tym, jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie – mówi Andrzej Filip Wojciechowski, wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obie strony – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i zarząd województwa pomorskiego – deklarują podjęcie wspólnych działań, dzięki którym pasażerowie będą mogli korzystać ze sprawnych i szybkich połączeń kolejowych. Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014 – 20 pozwoli na rewitalizację czterech linii. Dwie z nich biegnące ze Słupska do Ustki i z Lęborka do Łeby będą szczególnie intensywnie wykorzystywane w sezonie wakacyjnym. Samorząd wraz z PLK chce również przyśpieszyć połączenia kolejowe na trasie z Lipusza do Kościerzyny. Natomiast rewitalizacja trasy z Grudziądza do Malborka będzie kontynuacją inwestycji PLK przeprowadzonej na odcinku z Torunia do Grudziądza, dzięki temu pociągi regionalne na całej trasie Toruń – Malbork będą korzystały z nowych torów.

Zarządca sieci kolejowej przygotowuje kolejne inwestycje, które zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 5 lat m.in. z wykorzystaniem centralnych funduszy UE. Jedną z najważniejszych będzie modernizacja trasy Gdynia – Słupsk wiążąca się z podwyższeniem maksymalnej prędkości pociągów do 160 km/h i skróceniem czasu przejazdu nie mniej niż o 20 min. PLK zmodernizuje również połączenie do portu w Gdyni oraz planuje zelektryfikować linię z Gdyni przez Kościerzynę do Bydgoszczy. Wartość wszystkich planowanych przez PLK inwestycji w województwie pomorskim na lata 2014 – 20 sięgnie 5 mld złotych. 
Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 883 354 177