Powrót

Ponad 200 mln zł na lepszą podróż w aglomeracji Krakowskiej

PLK ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie. To kolejna inwestycja zarządcy infrastruktury w Małopolsce, która tworzy dobre warunki dla sprawnej komunikacji kolejowej w aglomeracji.

Lepsza obsługa podróżnych

Oprócz wymiany torów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowane zostaną perony. Podróżni w Krakowie Bonarce, Krakowie Sidzinie, Skawinie, Podborach Skawińskich uzyskają komfortową obsługę podróżnych - lepsze oznakowanie, oświetlenie i dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wygodniejsze i bezpieczne dojścia umożliwią dwa przejścia podziemne w Skawinie oraz kładka pieszo-rowerowa na stacji Kraków Bonarka.

Bliżej do pociągu, bezpiecznie w podróży

Mieszkańcy Krakowa i Skawiny zyskają łatwiejszy dostęp do pociągów dzięki budowie dwóch nowych przystanków Kraków Opatkowice, w sąsiedztwie ul. Macieja Dębskiego oraz Skawina Jagielnia, w rejonie osiedla TBS przy ul. Pachla. Dogodniejszą lokalizację zyska przystanek Skawina Zachodnia, który zostanie przesunięty o ok. 500 metrów w stronę Skawiny.

Inwestycja PLK obejmie również 30 obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukt nad ul. Podmokłą w Krakowie i 5 mostów. Remont przejazdów kolejowo-drogowych ułatwi ruch drogowy i zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych zaplanowana jest w latach 2017 – 2019. Inwestycja na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie realizowana jest ze środków budżetowych w ramach dużego projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dorota.szalacha@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153