Powrót

Ponad 100 mln zł na poprawę kolejowego transportu Bydgoszcz – port Gdynia

Po przebudowie linii pociągi towarowe między Nową Wsią Wielką a Maksymilianowem nawet ponad dwukrotnie zwiększą prędkość z 20-50 km/h do 100 km/h. Trasa będzie zapewniała sprawniejszy przejazd większej liczby składów. Inwestycja usprawni m.in. przewóz towarów w kierunku gdyńskiego portu.


Przebudowa i transport

Podzielenie projektu na dwa etapy zapewnia możliwość przebudowy linii oraz stałe kursowanie pociągów towarowych. W pierwszym etapie zarządca infrastruktury prowadzi prace na 28 km jednego toru. Stare elementy zastąpi nowy, bezstykowy tor na betonowych podkładach. Remont 9 przejazdów kolejowo - drogowych i 2 przejść podwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Wyremontowane i zabezpieczone zostaną 4 wiadukty oraz most nad Brdą. Prace przebiegają jednocześnie na odcinkach pomiędzy Nową Wsią Wielką, Bydgoszczą Emilianowem, Bydgoszczą Wschód a Maksymilianowem.
Wartość robót pierwszego etapu to 54 mln zł. Zostaną zakończone we wrześniu 2017 r. Projekt jest realizowany ze środków budżetowych.

Drugi etap zaplanowany został w latach 2017 – 2019. Obejmie przebudowę nawierzchni kolejowej i sieci trakcyjnej na drugim torze. Wymienionych zostanie 60 rozjazdów na stacjach Nowa Wieś Wielka, Bydgoszcz Emilianowo, Bydgoszcz Wschód i Maksymilianowo.
PLK przygotowują się do ogłoszenia przetargu dla zadania o podobnej wartości jak w pierwszym etapie. Realizacja ze środków budżetowych.

Dzięki realizowanym i przygotowywanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycjom - remontom szlaków towarowych, dojazdów do portów - polepszy się stan infrastruktury dla przewoźników towarowych. Wzmocniona zostanie efektywność transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów.

 

Kontakt dla mediów:
Ewa Symonowicz-Ginter
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ewa.symonowicz-ginter@plk-sa.pl
T: +48 694 480 211