Powrót

Ponad 100 mln zł na modernizację zabytkowej estakady - najważniejszego obiektu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim

Za 100 mln zł PLK gruntownie zabezpieczy i odnowi estakadę. Prace usprawnią ruch pociągów na najważniejszej dla miasta linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn nad Odrą. Przyczynią się również do poprawy wizerunku miasta, gdyż budowla jest ważnym elementem architektonicznym bulwarów nad Wartą w centrum Gorzowa Wielkopolskiego.

Pierwotny wygląd estakady zostanie odtworzony przy zastosowaniu nowych materiałów. Odnowione zostaną perony, tunele i przejścia pod torami. Kompleksowo zmodernizowany zostanie peron nr 2. Obiekty wyposażone będą w wiaty, ławki, nowe oświetlenie i system informacji pasażerskiej oraz zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwać będzie zainstalowany na peronach i w tunelu dworca system monitoringu.

W rejonie ul. Teatralnej powstanie tymczasowy peron, który służyć będzie podróżnym w trakcie modernizacji obiektu i może być później stałym peronem. Będzie wyposażony w wiaty i elementy małej architektury.

Odnowiona estakada będzie wytrzymalsza od starej. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem i torów wpłynie na sprawność i bezpieczeństwo ruchu. Nowe rozjazdy, wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania, zapewnią sprawny przejazd pociągów w zimie.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2018. Podczas prac budowlanych estakada zostanie wyłączona z ruchu. Na czas trwania remontu zostanie zorganizowana komunikacja zastępcza. Sprawność i terminowość realizacji prac zapewni zastosowany tryb przetargu ograniczonego, który pozwoli na wybór rzetelnego wykonawcy.


Informacje dodatkowe

Gorzowska estakada kolejowa wpisana jest do rejestru zabytków. Ma ponad 2 km długości (2116 m) długości i należy do najdłuższych tego typu obiektów w Polsce. Stanowi główny szlak kolejowy przecinający miasto. Powstała w latach 1905-1914. Zabytkowy obiekt jest częścią najważniejszej dla miasta linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn nad Odrą. 

Gorzowska estakada to obiekt zabytkowy mający już ponad 100 lat. Jak każdy zabytek, w celu zachowania pełnej sprawności, wymaga modernizacji. Remont estakady zostanie przeprowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków i zachowa unikatowy historyczny charakter.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
miroslaw.siemieniec@plk-sa.pl
T: + 48 694480239