Powrót

Podpisanie umowy na prototyp systemu informatycznego zarządzającego kodyfikacją linii kolejowych

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których głównym celem jest opracowanie prototypu informatycznego systemu zarządzania kodyfikacją linii kolejowych, działającego w trybie interaktywnym z różnych pozycji decyzyjnych (centrala, region), przy wykorzystaniu wymiany danych poprzez dedykowane łącza sieci intranetowej.

Wartość umowy: 3 211 400,00 PLN netto, 3 950 022,00 PLN brutto.

Zamówienie zostało podzielone na zadania:

1. Pozyskiwanie danych fotogrametrycznych w aspekcie modelowania przestrzennego skrajni budowli na liniach kolejowych.
2. Opracowanie  metodyki  budowy  przestrzennego  modelu  wektorowego  infrastruktury  skrajni kolejowej.
3. Automatyczne teksturowanie elementów przestrzeni opisujących skrajnie linii kolejowych.
4. Opracowanie metodyki aktualizacji skrajni obiektów na liniach kolejowych.
5. Opracowanie struktury przestrzennej bazy danych infrastruktury skrajni linii kolejowych.
6. Opracowanie metodyki wyznaczania kinematycznej skrajni ładunkowej.
7. Interaktywne nadawanie kodu dla linii kolejowej.
8. Opracowanie założeń i struktury informatycznego systemu zarządzania procesem nadawania kodów dla linii kolejowych.

Termin wykonania umowy - od dnia jej podpisania do 13 września 2013 r.

Zamówienie jest częścią projektu pn.: "Opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej".

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków przeznaczonych na działania 1.4 - 4.1 Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.

Projekt został podzielony na dwa etapy:


Etap I (Działanie 1.4) - Rezultatem części badawczej projektu będzie opracowanie metodyki kodyfikacji linii kolejowych, dla wybranego odcinka testowego, na podstawie parametrów skrajni wyznaczonych w oparciu o interaktywny pomiar szczegółów na modelu przestrzennym infrastruktury pasa kolejowego.
Etap II (Działanie 4.1) - Rezultatem części wdrożeniowej projektu będzie utworzenie bazy danych dla wybranej tranzytowej linii kolejowej z wykorzystaniem zakupionej platformy skanerowej oraz instalacja informatycznego systemu kodyfikacji linii kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podstawowym wymogiem dla bazy kodyfikacji linii kolejowej będzie jej aktualność.

 

Dodatkowe informacje:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Tel: 22 47 32 200