Powrót

Po trzynastu latach przerwy zostaje wznowiony ruch pasażerski z Lublina do Lubartowa. Realizacja tego projektu umożliwiła wznowienie przewozów pasażerskich zawieszonych w 2000 roku

Inwestycja objęła modernizację i naprawę nawierzchni kolejowej na ponad 25 km., modernizację obiektów inżynieryjnych, w tym dwóch ponad 100 - letnich mostów oraz wiaduktu kolejowo-drogowego. 
Pasażerowie korzystają z nowo wybudowanych czterech peronów na przystankach w Wandzinie, Niemcach, Ponikwodzie i Zadębiu oraz z trzech  zmodernizowanych w Lubartowie, Rudniku, Bystrzycy. Perony wyposażono  w nowe wiaty, tablice informacyjne oraz nowe oświetlenie, dostosowano je również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu pozwoliła również na podwyższenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach torów z drogami. Zmodernizowano 10 przejazdów kolejowych: poprzez montaż samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, półrogatek, telewizji przemysłowej.
Odtworzenie parametrów technicznych linii umożliwia jazdę pociągom pasażerskim z prędkością do 120 km/h i towarowym do 80 km/h. Od uruchomienia przewozów na tej trasie będzie kursowało pięć par pociągów pasażerskich dziennie, będą to szynobusy. Czas przejazdu na 26 km odcinku będzie trwał niewiele ponad 30 minut
Wznowienie ruchu pociągów pasażerskich na zmodernizowanej linii wpłynie pozytywnie na poprawę skomunikowania aglomeracji lubelskiej. Zmodernizowana infrastruktura linii w przyszłości będzie częścią  tworzącej się kolei aglomeracyjnej.
Wartość projektu netto przekracza 41 mln zł, a dotacja unijna przyznana z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 wynosi ponad 32 mln zł tj. 81,7 i była realizowana  w latach  2011-2013. 

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83, e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl


Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 336 40