Powrót

PLK zgodnie z deklaracjami wydała środki UE na inwestycje w perspektywie 2007-2013

Dzięki skutecznemu wykorzystaniu środków UE w ramach POIŚ 2007-2013 udaje się wyraźnie poprawić funkcjonowanie kolei w Polsce, przede wszystkim za sprawą modernizacji na kluczowych liniach magistralnych (m.in. linii Gdynia – Warszawa, Łódź – Warszawa oraz Kraków - Rzeszów). Efektem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa, czego dowodzą statystyki – liczba poszkodowanych w wypadkach na terenach kolejowych jest najniższa w historii spółki.
Wykorzystanie ponad 13,4 mld złotych alokacji przyznanej PLK to duży sukces, nie tylko naszej spółki i jej pracowników. To również duża zasługa firm modernizujących linie kolejowe. Z uwagi na złożoność procesu inwestycyjnego do ostatniego dnia tego roku intensywnie pracowaliśmy nad wykorzystaniem każdej złotówki z alokacji UE. Jednocześnie jesteśmy bezkompromisowi w zakresie wymogów jakości, przepisów i odbiorów we wszystkich branżach – mówi Marcin Mochocki, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiedzialny za realizację inwestycji.
Dla PLK koniec 2015 r. oznacza zamknięcie pewnego etapu lecz trwać będzie proces rozliczenia z CUPT i KE, dokończenie wszystkich prac oraz realizacja nowej perspektywy.
- Proces inwestycyjny na kolei nie zwalnia - przed nami w 2016 roku m.in. rozstrzygnięcie przetargów ogłoszonych w 2015 roku na sumę ponad 16 mld złotych i rozpoczęcie prac, kontynuacja modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej czy kontynuacja niezwykle ważnych dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego projektów przejazdowych. Projekty finansowane z nowej perspektywy zaczną nabierać coraz większego tempa. Przy ich realizacji wykorzystamy cenne doświadczenie zebrane w ostatnich latach. Dzięki niemu jesteśmy lepiej przygotowani do kolejnego wyzwania, czyli efektywnego wykorzystania 100% alokacji w nowej perspektywie finansowej UE do 2023 r. – dodaje Marcin Mochocki.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują największy w historii program modernizacji sieci kolejowej. Tylko w 2015 roku ogłoszone zostały przetargi przekraczające wartość 16 mld złotych. W przyszłym roku zainicjowane zostaną inwestycje o wartości ponad 5 mld złotych. Narzędziem do sprawnej realizacji tych projektów jest Wielka Ofensywa Inwestycji Kolejowych (WOIK), z którą PLK ruszyła w tym roku. Pozwoli ona zarządcy narodowej sieci infrastruktury kolejowej w latach 2014-2023 skutecznie zagospodarować ponad 67 mld złotych na dalszy rozwój transportu kolejowego w Polsce. Jej efektem będzie zakończenie poprawy tras dla przewozów pasażerskich, poprawa obsługi w dojazdach i w obrębie aglomeracji oraz zdecydowana poprawa warunków dla transportu towarowego.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239