Powrót

PLK uczestnikiem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Zdjęcie do informacji prasowej - uczestnicy Forum Ekonomicznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas Forum w Krynicy będą obecne w czterech debatach – „Kolej na inwestycje”, „Rozwój kolei perspektywa 2030”, „Centralny Port Komunikacyjny a polityka bezpieczeństwa transportowego” oraz „Kolej na półmetku wielkiej modernizacji – bilans realizacji KPK”.

W panelu „Kolej na inwestycje” Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Ireneusz Merchel podkreślał, że w realizacji jest ok. 60% Krajowego Programu Kolejowego, natomiast wartość przetargów, które obecnie są w toku to blisko 10 mld zł.

W tym roku planujemy zrealizować inwestycje na poziomie prawie 11 mld zł. To oznacza ponad 1500 km zmodernizowanych torów, ponad 1000 wymienionych rozjazdów i ponad 450 przebudowanych przejazdów kolejowo - drogowych - powiedział prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ireneusz Merchel podkreśla, że spółka nie zwalnia z prowadzeniem inwestycji. PLK już w ubiegłym roku rozpoczęła przygotowania do nowej perspektywy. Na podstawie analizy zgłoszeń od m.in. przewoźników, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji branżowych, potencjalnych klientów kolei – elektrowni, dużych zakładów przemysłowych, opracowano listę ok. 300 propozycji inwestycji do realizacji od 2021 do 2030 r. o wartości  247,5 mld zł. W ten sposób zarządca infrastruktury mógł lepiej przygotować studia wykonalności i prace projektowe dla wybranych zadań.

W debacie pt. „Rozwój kolei perspektywa 2030” prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. szczególną uwagę zwracać będzie na projekty planowane na kolejne lata. Mowa m.in. o wdrożeniu nowoczesnych systemów ERTMS/ETCS oraz ERTMS/GSMR, modernizacji linii kolejowych tworzących korytarze towarowe: Morze Północne – Morze Bałtyckie, Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie oraz korytarz Amber, a także inwestycjach, które usprawnią połączenia Warszawy z rejonami ważnymi dla obszarów o najniższej dostępności transportowej.

Istotnym tematem będzie również debata dotycząca bilansu realizacji KPK. Rozmowa dotyczyć będzie nie tylko postępu prac, ale także wyzwań w realizacji projektów inwestycyjnych, zakończenia prac przygotowawczych i ogłoszeniu postępowań na roboty, a także współpracy z wykonawcami inwestycji. Ostatnia z debat dotyczyć będzie budowy nowych linii kolejowych w kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego.   

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 22 473 30 02