Powrót

PLK rozpoczynają modernizację kolejnego odcinka trasy Katowice – Kraków za 360 mln zł

Inwestycja zapewni oczekiwany komfort podróżowania oraz obsługi pasażerów na linii kolejowej Katowice – Kraków, na 15 km odcinku Trzebinia - Jaworzno Szczakowa. Będzie to efekt modernizacji torów i sieci trakcyjnej na stacjach i szlakach. Prace obejmą 33 obiekty inżynieryjne, w tym 17 wiaduktów. PLK zmienią na nowocześniejsze urządzenia sterowania ruchem i m.in. dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo pociągów, które pojadą do 160 km/h. Lepszą obsługę podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewni przebudowa peronów i przejść podziemnych w Jaworznie Szczakowej, Jaworznie Ciężkowicach i peronów z kładką dla pieszych w Balinie. 

Modernizacja obejmie także przejazdy kolejowo-drogowe. Dwa - w Jaworzno Szczakowej, w ciągu ulic Bukowskiej i Mroczka oraz jeden w Balinie. Zastąpią one bezkolizyjne wiadukty nad torami, co podniesie poziom bezpieczeństwa, zarówno ruchu pociągów na trasie E30 między Trzebiną a Jaworzno Szczakową, jak również ruchu samochodowego i pieszego. Ponadto dwa skrzyżowania drogi z torami zostaną wyposażone w urządzenia nowszej generacji (Jaworzno Szczakowa, Jaworzno Ciężkowice). 

Termin realizacji to 24 miesiące od daty podpisania umowy. Wartość – 365 mln zł brutto.Zakończenie wszystkich prac na linii Katowice – Kraków planowane jest w czerwcu 2020 r. Wówczas najszybsze pociągi pokonają trasę w ok. 1 godzinę, czyli w o połowę krótszym czasie niż obecnie. 

Całkowita, szacunkowa wartość projektu Katowice - Kraków, łącznie z dziś podpisanym, wynosi ok. 2,3 mld złotych.

Wykonawcą modernizacji na odcinku Trzebinia – Jaworzno Szczakowa jest konsorcjum: TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna (Lider Konsorcjum), Comsa S.A. (Partner), PKP Energetyka Spółka Akcyjna (Partner), PORR Polska Construction Spółka Akcyjna (Partner), PORR Bau GmbH (Partner).

Projekt na linii E30 Katowice – Kraków realizowany jest w ramach unijnego instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”. Kontakt dla mediów:

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 153


"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"