Powrót

PLK doskonali bezpieczeństwo z Akademią Obrony Narodowej

Celem konferencji była ocena stanu i określenie kierunków działań, zapewniających bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz ocena przygotowania infrastruktury kolejowej do zadań w sytuacjach kryzysowych. Rozważano też możliwości prowadzenia symulacji z wykorzystaniem aplikacji komputerowych w zakresie bezpieczeństwa na kolei. 

Wymieniono doświadczenia w zakresie powołania nowych kierunków kształcenia na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych w specjalnościach: budowa i eksploatacja linii kolejowych, zarządzanie ruchem na liniach kolejowych oraz zarządzanie bezpieczeństwem transportu kolejowego.

W referatach znalazły się m.in. zagadnienia przygotowania i wykorzystania infrastruktury i transportu kolejowego w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Uczestnicy szkolenia dostali informacje o możliwościach prowadzenia gry strategicznej dla dyżurnych ruchu i odwiedzili Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON.

- Konferencja naukowa jest kontynuacją współpracy Akademii Obrony Narodowej oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Celem jest doskonalenie działań zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa. PLK wykorzystuje wszelkie możliwości by nieustanne szkolić pracowników i usprawniać procedury w tym obszarze – powiedział Remigiusz Paszkiewicz, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W konferencji uczestniczył minister Zbigniew Klepacki, podsekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Zarząd i kadra PKP Polskich Linii Kolejowych i spółek Grupy PKP S.A, Urzędu Transportu Kolejowego, AON, innych uczelni oraz studenci.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662114900