Powrót

Plany budowy linii dużych prędkości w Polsce - debata w Brukseli

Od lewej: Bogdan Marcinkiewicz- Poseł Parlamentu Europejskiego, Andrzej Wach Prezesem PKP S.A, Juliusz Engelhardt- podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Zbigniew Szafrański - Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Artur Zasada- Poseł Parl

1 czerwca w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się debata wysokiego szczebla, której celem było zaprezentowanie planów budowy w Polsce pierwszej linii dużych prędkości.

W serii spotkań, zorganizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, przy poparciu eurodeputowanych Bogdana Marcinkiewicza i Artura Zasady z parlamentarnej Komisji Transportu i Turystyki, uczestniczyli Juliusz Engelhardt podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Wach – prezes zarządu PKP S.A. oraz Zbigniew Szafrański prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Obok wymienionych przedstawicieli strony polskiej w dyskusję włączyli się reprezentanci europejskiego środowiska kolejowego, w tym: Jean Eric Paquet – przedstawiciel Komisji Europejskiej dyrektor ds. sieci  TEN – T., Ignacio Baron szef komitetu dużych prędkości UIC, Johannes Ludewig dyrektor wykonawczy CER, Michael Clausecker dyrektor generalny UNIFE.
W spotkaniu wziął udział Ambasador Jan Tombiński ze stałego przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli, wielu eurodeputowanych m.in.: Danuta Hübner, Sidonia Jędrzejewska, Ryszard Czarnecki, Adam Gierek, Filip Karczmarek, Jan Kozłowski, Jarosław Kurski, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa oraz liczni przedstawiciele instytucji europejskich: Marcel Verslype – dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Kolejowej, Mathias Woitok odpowiedzialny za projekty transportowe w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz kilkudziesięciu urzędników Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i ekspertów w branży transportowej. Debatę poprzedziła konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano informacje na temat prowadzonych działań inwestycyjnych zarówno w zakresie linii konwencjonalnych, jak i linii dużych prędkości.

Polski rząd corocznie zwiększa nakłady na modernizację infrastruktury kolejowej – powiedział minister Juliusz Engelhardt. Jednak po20 latach zastoju w inwestycjach musimy odbudować nie tylko linie kolejowe, ale również ukształtować rynek solidnych wykonawców zdolnych do realizacji poważnych kontraktów. Pracujemy również nad przepisami prawa przyjaznego zarówno wykonawcom, jak i zarządcy infrastruktury.

Koncepcja budowy linii dużych prędkości wpisuje się w istniejące w Polsce ciągi transportowe. Modernizowane linie konwencjonalne są komplementarne w stosunku do planowanej sieci high speed. Oddziaływanie tej linii i dostępność dla pasażerów będzie znacznie wykraczać poza cztery ośrodki, zlokalizowane na pierwszej planowanej trasie z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania.  Powstanie linii kolei wysokich prędkości w Polsce zmieni, tak jak to się stało w innych krajach, stosunek opinii publicznej do kolei, jako sposobu przemieszczania się, spędzania i oszczędzania czasu. Koleje high speed to nowoczesne technologie, zbliżenie do siebie największych polskich aglomeracji i cała seria inwestycji pośrednich w gospodarce, które wynikają z tej inwestycji. To będzie ogromny skok cywilizacyjny nas wszystkich - stwierdziłAndrzej Wach prezes Grupy PKP.

Stan polskiej infrastruktury kolejowej wymaga wielu lat konsekwentnej polityki utrzymywania wysokich nakładów na modernizację. Jakość zaledwie 37% linii kolejowych możemy uznać za dobrą, zaś poruszanie się z prędkością od 120 do 160 km/h jest możliwe na mniej niż 20% długości linii. Kolej w Polsce potrzebuje intensywnej modernizacji infrastruktury,
ale również i budowy nowych połączeń
– podkreślił Zbigniew Szafrański prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spółka, jako właściciel i zarządca narodowej sieci kolejowej w Polsce, realizuje inwestycje w zakresie modernizacji linii kolejowych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Programy te, a wraz z nimi przewidziane środki, nie pokrywają potrzeb niezbędnych dla podniesienia parametrów technicznych całej sieci kolejowej w Polsce. Modernizacja części linii, z uwagi na lokalne uwarunkowania, może być bardziej efektywnie wykonywana w postaci inwestycji odtworzeniowych. Takie zadania są wykonywane ze środków budżetu krajowego.

Opracowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe program jest spójny z istniejącymi i planowanymi sieciami kolei dużych prędkości w Europie. Powstanie linii dużych prędkości zwolni także przepustowość dla taboru konwencjonalnego, tak pasażerskiego, jak i towarowego. Szczególnie istotne jest pozyskanie dodatkowej przepustowości na linii Wschód – Zachód (linia E 20) wobec rosnącej wymiany towarowej Unii Europejskiej z krajami Europy Wschodniej i Azją. Z kolei modernizacja linii CMK (E65) usprawni przewozy na kierunku Północ – Południe i dalej do naszych południowych sąsiadów – Czech i Słowacji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są pierwszym zarządcą infrastruktury w Europie Środkowowschodniej podejmującym takie działania wśród instytucji europejskich. Cieszy nas życzliwie przyjęcie i zainteresowanie z jakim spotkał się nasz projekt w Brukseli – powiedział po spotkaniu Zbigniew Szafrański.

  • prezentacja


Informacje dla mediów:

Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
+48 22 47 321 47
r.kuczynski@plk-sa.pl