Powrót

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wobec sytuacji wykonawcy Astaldi S.p.A

Zdjęcie do informacji prasowej - logo PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wobec informacji Astaldi S.p.A oświadczają, że korespondencja przesłana przez Astaldi S.p.A nie stanowi o skutecznym wygaśnięciu zobowiązań, ani o odstąpieniu od obu kontraktów tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin w km 107.283 – 175,850 LOT C oraz linii Poznań – Leszno „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno.

Astaldi S.p.A wraz z konsorcjantami, zdaniem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., są nadal zobowiązani wykonywać umowy, do tego konsorcjanci zostali wezwani.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obecnej sytuacji priorytetowo traktują zapewnienie płatności dla podwykonawców Astaldi S.p.A na linii Lublin – Warszawa oraz linii Poznań – Leszno. Zespoły zamawiającego (PLK) weryfikują dokumenty, które pozwolą na jak najszybsze zaspokojenie nieuregulowanych przez Astaldi S.p.A zobowiązań względem podwykonawców. Podwykonawcy są i będą na bieżąco informowania o działaniach PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.  


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239