Powrót

Pierwsze samoloty i pierwsze pociągi na lotnisku w Lublinie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały do użytkowania nową linię  kolejową łączącą Świdnik z przystankiem Świdnik Port Lotniczy. Inwestycja objęła  budowę ponad dwukilometrowego toru między stacją Świdnik a Portem Lotniczym Lublin. Tor dojazdowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzi  bezpośrednio do terminalu lotniska. Umożliwia o około 15 minut szybsze niż drogowe połączenie z centrum miasta i włącza lotnisko w sieć połączeń kolejowych. Stanowi to duże udogodnienie dla pasażerów z całego regionu, a także dla pracowników lotniska oraz związanych z nim firm i instytucji.
W ramach robót wykonano roboty ziemne na całej długości budowanego toru wraz z przekopami, nasypami oraz odwodnieniem. W ramach usunięcia kolizji przebudowano tor i zamontowano rozjazd do bocznicy elektrociepłowni w Świdniku. Wykonano również budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz elektryfikację linii. Elektryfikacja toru dojazdowego do Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku była planowana od początku realizacji projektu. Rozstrzygnięcie procedur przetargowych poniżej wartości szacunkowych stworzyły możliwość rozszerzenia zakresu projektu o elektryfikację linii w ramach obecnego projektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 207-2013.  Kosztował on ponad 14 mln zł.


Informacje dla mediów:
Małgorzata  Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl
tel.81/472 36 83

Rzecznik Prasowy:
Maciej Dutkiewicz
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 336 40