Powrót

Otwarcie ofert w przetargu na działania informacyjne i promujące dla linii C-E 59


PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że w dniu 16 listopada o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na: Działania informacyjne i promujące do projektu FS nr 2006/PL/16/C/PA/001 "Modernizacja linii kolejowej C-E 59 Międzylesie - Wrocław - Kostrzyn - Szczecin - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej - etap I".

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 43 000,00 EURO netto (52 460,00 EURO brutto)

Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy; zakończenie - 31 marca 2010 r.

W postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert:

1. UNIA Sp. z o.o. , ul. Brożka 3,  30-347 Kraków;
cena netto: 36 250,00 EUR, cena brutto: 44 225,00 EUR

2. Link PR Elżbieta Koncka, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa;
cena netto: 56 488,41 EUR, cena brutto: 68 915,86 EU

3. PRELITE Sp. z o.o., ul. Zeylanda 4/6, 60-808 Poznań;
cena netto: 23 407,53 EUR, podatek VAT: 5 149,66 EUR
Wykonawca nie podał w ofercie całkowitej ceny brutto

4. EKSA Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław;
cena netto: 16 885,86 EUR, cena brutto: 20 600,75 EUR

5.Kolejowa Oficyna Wydawnicza  Sp. z o.o., ul. Chmielna 73a, 00-801 Warszawa;
cena netto: 24 303,00 EUR, cena brutto: 29 649,66 EUR

6.Publicon Szymon Sikorki - lider, ul. Przedwiośnie 18, 51 - 211 Wrocław;
 Innovations Sp. z o.o. - partner , ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa;
Planet PR Łukasz Wilczyński - partner,  ul. Nowaka Jeziorańskiego 39 G, 25 - 432 Kielce;
cena netto: 29 745,00 EUR,  cena brutto: 36 288,90 EUR