Powrót

Otwarcie ofert na linię nr 179

W dniu 23 stycznia 2012 r. w Sosnowcu odbyło się otwarcie ofert przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy na wykonanie zadania „Rewitalizacja linii nr 179 odcinek Tychy – Górki  Ściernie". Linia kolejowa nr 179 Tychy – Mysłowice Kosztowy jest linią drugorzędną, na odcinku o długości około 4 km dwutorową, zelektryfikowaną.
Na linii prowadzone są transporty samochodów z fabryki Fiat Auto Poland oraz obsługa bocznic Elektrociepłowni Tychy i NITROERG S.A. w Bieruniu Starym.  Odbywa się na niej mieszany ruch pociągów, przy czym na szlaku Tychy -Tychy Miasto kursują w ciągu doby kursują 32 pociągi pasażerskie, a na odcinku Tychy – Górki Ściernie 16 pociągów towarowych.
Na odcinku liczącym około 5 km ze względu na zły stan techniczny nawierzchni prędkość rozkładowa jest obniżona do 30 km/h. Skutkuje to licznymi kradzieżami i dewastacją samochodów wywożonych z fabryki Fiat Auto Poland.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 17 220 000,00 PLN
Oferty na realizację tego zadania złożyło  12  wykonawców. Zamówienie obejmuje, między innymi, wykonanie następujących robót:
•    przebudowę nawierzchni kolejowej wraz z mechanicznym oczyszczeniem podsypki i uzupełnieniem tłucznia,
•    naprawę 18 rozjazdów,
•    kompleksową przebudowę 6 przejazdów kolejowych Inwestycja pozwoli na utrzymanie prędkości rozkładowej (lub jej podniesienie z 30km/h pociągów 60 km/h na dystansie  około 16 km. Rewitalizacja tej linii wpisuje się w Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, w ramach którego planowana jest budowa:
- nowego przystanku Tychy Lodowisko,
- nowej stacji kolejowej Tychy Miasto przy ul. Grota Roweckiego,
- nowego przystanku Tychy Bielska,
- oraz adaptacja istniejącego przystanku Tychy Zachodnie.
Termin realizacji  zadania to 31 października 2012 r.  

Informacje dla mediów
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

Źródło:
Jacek Karniewski
PKP   Polskie Linie Kolejowe  S.A.
Centrum  Realizacji  Inwestycji w Warszawie
Oddział Południowy