Powrót

Olsztyn zyska nowe połączenie kolejowe z lotniskiem w Szymanach

8 lipca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany - Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.     W ramach robót budowlanych wykonane zostaną: • całkowita wymiana nawierzchni kolejowej na odcinku Olsztyn – Szczytno linii nr 219 (ponad 44 km) oraz na stacji Szczytno na linii nr 35 (około 1 km), • roboty torowe na odcinku Szymany – Szczytno linii nr 35 (około 10 km), • wymiana nawierzchni drogowej na 38 przejazdach, • remont 115 obiektów inżynieryjnych, • przebudowa 7 i rozbiórka 5 peronów, • remont 3 nastawni kolejowych i 1 strażnicy przejazdowej, • zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 18 przejazdach kolejowych, • wymiana wyeksploatowanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach (napędy zwrotnicowe, przekaźniki, agregaty prądotwórcze) i zabudowa komputerowych urządzeń srk na stacji Pasym, • wymiana wyeksploatowanych urządzeń telekomunikacyjnych (radiołączność) i budowa nowych urządzeń (system łączności kolejowej, rozgłoszeniowa informacja podróżnych) oraz budowa kabli teletechnicznych, • wymiana, budowa lub rozbiórka urządzeń elektroenergetyki do 1 kV (linie zasilające, oświetlenie, zasilanie rezerwowe, urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów).   Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego transportu kolejowego pasażerów z lotniska w Szymanach do stolicy województwa. Projekt kolejowego połączenia modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem będzie realizowany w dwóch etapach. W I etapie projektu zostanie przeprowadzona modernizacja linii kolejowych nr 219 i 35 na odcinku od stacji Olsztyn Główny do stacji Szymany. W etapie II dobudowany zostanie odcinek linii do terminala lotniczego.   Wartość robót budowlanych etapu I projektu: 115 330 962,44 zł PLN brutto. Projekt w okresie 20 miesięcy zrealizuje w systemie „projektuj – buduj” firma Salcef Costruzioni Edili E Ferroviarie S.p.A. Głównym efektem realizacji I etapu inwestycji będzie uzyskanie kolejowego połączenia Olsztyna z lotniskiem w Szymanach oraz osiągnięcie czasu przejazdu z Olsztyna do Szyman wynoszącego około 45 minut. Dzięki realizacji projektu będzie możliwość zwiększenia prędkości pociągów na odcinku Olsztyn - Szczytno z 70 km/h do 100 k/h, a na odcinku ze Szczytna do Szyman do 110 km/h. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej odcinka z Olsztyna do Szyman przyczyni się do usprawnienia połączeń wewnątrz województwa i poprawi jego dostępność komunikacyjną.  

Ewa Symonowicz-Ginter

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Gdańsku

ul. Dyrekcyjna 2-4,80-958 Gdańsk

tel. 058 721 92 07, 694 480 211

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”