Powrót

Ofensywa inwestycyjna na drogach i kolei

W konferencji zorganizowanej 2 września 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wziął również udział wiceminister Jerzy Szmit, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz oraz zastępca GDDKiA Iwona Stępień-Pilipczuk. 

Minister Adamczyk zaznaczył, że ofensywa w realizacji drogowych i kolejowych inwestycji liniowych, jest faktem. Nie zawsze jest zauważalna w terenie, bo polega także na przygotowaniu kolejnych zadań, co jest związane z koniecznością spełnienia szeregu wymagań i przejścia skomplikowanych procedur. 

- Budownictwo drogowe jest jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki. Inwestycje te napędzają polski przemysł i dają setki tysięcy miejsc pracy - powiedział wiceminister Jerzy Szmit, prezentując założenia i stan realizacji inwestycji drogowych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 

Uczestnicy konferencji zaznaczyli, że z uwagi na brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozstrzygnięcia przetargów na projekty kolejowe, ich rozpoczęcie uległo opóźnieniu. Zarząd PKP PLK S.A. wraz z MIiB podejmuje działania, których efektem będzie sprawniejsze przygotowanie projektów, rozstrzyganie postępowań przetargowych oraz sama realizacja zadań. Zmiany przeprowadzone w strukturze organizacyjnej PKP PLK S.A. pozwolą m.in. na sprawniejsze rozstrzyganie postępowań. Jest to istotne z uwagi na dużą liczbę pytań (średnio 800-1000 w ramach jednego postępowania) zgłaszanych przez potencjalnych oferentów.

Działania MIiB i PKP PLK S.A. są dwutorowe – z jednej strony skupiają się na przyśpieszeniu procedur i realizacji projektów podstawowych KPK, z drugiej przygotowywane są projekty rezerwowe. Wdrożenie takiego podejścia pozwala na maksymalizację wydatków w ramach projektów podstawowych KPK oraz zabezpiecza katalog projektów rezerwowych, gotowych do realizacji w przypadku wygospodarowania środków – np. w ramach oszczędności.

- Na koniec tego roku będzie 25 mld zł w ogłoszonych przetargach. Na koniec 2017 r. w postępowaniach przetargowych będzie 60-70 procent projektów z Krajowego Programu Kolejowego. Podpiszemy również projekty o wartości 20 – 30 procent KPK – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W 2016 r. postępowania o wartości ok. 9 mld zł będą znajdowały się na II etapie przetargu (składanie ofert). Obecnie w toku są projekty o wartości ok. 10 mld zł a dla zadań o wartości ok. 5 mld zł przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Dla 10 projektów rezerwowych opracowano już dokumentację przedprojektową a dla kolejnych 9 dokumentacja jest przygotowywana. Zakończenie tych etapów pozwoli na powstanie katalogu projektów gotowych do wszczęcia procedury przetargowej, o łącznej wartości ok. 11 mld zł.

Efektem realizacji KPK za 66 mld zł będzie zdecydowana poprawa sieci kolejowej. Dla przewozów pasażerskich to zakończenie prac na liniach ważnych dla sprawnych przejazdów między największymi ośrodkami i w ramach regionów. W obszarze przewozów towarowych - udrożnienie najważniejszych korytarzy towarowych a także uzyskanie efektu sieci, czyli jak najdłuższych i skorelowanych ze sobą odcinków o parametrach odpowiadających potrzebom klientów kolei. Dla mieszkańców aglomeracji realizacja KPK to także poprawa atrakcyjności kolei – czyli lepsze przejazdy do i w obrębie miast.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239

Pliki do pobrania