Powrót

Nowy wiadukt na linii Piła - Wałcz

W miejscowości Szydłowo w km 6,673 linii kolejowej Pila – Ulikowo znajduje się wiadukt przebiegający nad drogą wojewódzką nr 179. Konstrukcja pochodząca jeszcze z XIX wieku była w bardzo złym stanie technicznym. Przyczółki wiaduktu były osłabione, a konstrukcja stalowa przęsła nosiła wyraźne ślady uszkodzeń spowodowanych przez poruszające się drogą pojazdy samochodowe Dalsza eksploatacja mogła zagrażać bezpieczeństwu, co w rezultacie spowodowałoby konieczność ponownego zawieszenia niedawno wznowionych przewozów pasażerskich.

W tej sytuacji Oddział Regionalny PKP PLK S.A.  Szczecinie podjął decyzję o przebudowie wiaduktu. Wykonawcą została firma APEX-Roboziem ze Stargardu Szczecińskiego. Prace rozpoczęto w maju 2008 roku. Wybudowano nową konstrukcję spełniającą wszystkie aktualne normy obowiązujące zarówno w ruchu kolejowym jak i drogowym. Dla uzyskania normatywnej skrajni pionowej wynoszącej 4,6 metra umożliwiającej bezpieczny przejazd dużych samochodów obniżono o około 0,5 metra poziom drogi. Nawierzchnię drogi poszerzono do 7 metrów i wykonano przejście dla pieszych.

Wszystkie prace prowadzone były przy zachowaniu ruchu kolejowego i kołowego. Dla samochodów wprowadzono ruch wahadłowy, a dla pociągów obowiązywało ograniczenie prędkości.

Nowy wiadukt przekazano do eksploatacji  w listopadzie 2008 roku. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetowych, a jej koszt wyniósł 3,4 mln PLN. Końcowym efektem modernizacji była likwidacja ograniczenia prędkości, zwiększenie bezpieczeństwa,

a przede wszystkim utrzymanie kursowania pociągów  pasażerskich, o co w ostatnich latach występowała lokalna społeczność.

         

Romana Nakoneczna

Rzecznik prasowy

Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A.

w Szczecinie

 zobacz galerię