Powrót

Nowe przejścia podziemne i wiadukty na trasie Warszawa – Skierniewice

Na stacji w Grodzisku Mazowieckim w szybkim tempie toczą się prace przy budowie podziemnego przejścia dla pieszych, które połączy rozdzielone torami dwie części miasta. Część przejścia osiągnęła już swój docelowy poziom i została wylana betonem. Trwają kolejne prace ziemne. Obecne przejście podziemne umożliwia przemieszczanie się tylko miedzy dwoma peronami. Nowy obiekt – budowany w odległości ok. 20 m metrów od starego – umożliwi pasażerom przedostanie się na drugą stronę torów - do ulic Żydowskiej i Towarowej. Nowe przejście będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, opiekunów z dziećmi w wózkach, czy podróżnych z cięższym bagażem.

Trwa również budowa podziemnego przejścia dla pieszych w Pruszkowie. Wykonawca wydrążył już większość  tunelu oraz, podobnie jak w Grodzisku, wybetonował podłoże. Dzięki nowemu obiektowi mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przechodzić do dzielnicy Żbików usytuowanej po drugiej stronie torowiska. Dalsze prace, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, będą prowadzone etapami. Jest to konieczne, aby zachować płynność ruchu pociągów – nie można prowadzić prac pod eksploatowanymi torami kolejowymi, dlatego też każdy kolejny etap będzie się wiązał z zamknięciem jednego z torów, aby móc prowadzić roboty bezpośrednio pod nim.

W Brwinowie ruszyła przebudowa wiaduktu na linii dalekobieżnej. Wiąże się ona z wyburzeniem części obiektu i zastąpieniem jej nową konstrukcją. Dzięki zmianom pociągi kursujące z Warszawy między innymi do Krakowa i Katowic będą mogły tędy jeździć z wyższą prędkością niż dotychczas. Docelowo pociągi będą mogły osiągać prędkość 160 km/h. 

Zakończenie prac torowych na odcinku z Warszawy Zachodniej do Grodziska Mazowieckiego planowane jest na IV kwartał 2014 roku. Prace na całej linii będą ukończone w 2015 roku.

  

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177
rzecznik@plk-sa.pl