Powrót

Minister w "peelce"

Plac budowy przekazano wykonawcy 3 lipca, a już 11 rozpoczęto pierwsze prace na szlaku Rogów – Koluszki. W niespełna tydzień później, czyli 17 lipca uroczyście rozpoczęto roboty. Specjalny pociąg wyruszył tego dnia z dworca Warszawa Centralna, by zawieźć gości na miejsce robót. Wśród zaproszonych oprócz Jerzego Polaczka, ministra transportu byli m.in. również Jan Szyszko, minister środowiska oraz Barbara Kondrat i Mirosław Chaberek, podsekretarze w ministerstwie transportu, a także przedstawiciele spółek z Grupy PKP: m.in. Andrzej Wach, prezes Zarządu PKP S.A., Krzysztof Celiński, prezes Zarządu PKP PLK S.A. oraz Stanisław Witaszczyk, marszałek województwa łódzkiego, Włodzimierz Tomaszewski, wiceprezydent Łodzi, Sławomir Wochna, burmistrz Koluszek i licznie przybyli dziennikarze.

Kolejarze odpowiadali na pytania dotyczące zakresu prac modernizacyjnych, przewidywanych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania. Można było też na miejscu zobaczyć maszyny do wymiany nawierzchni kolejowej.

Minister w rozmowie z dziennikarzami wyraził swoją gotowość do pomocy przy realizacji tego i innych ważnych projektów. Krzysztof Celiński zapewnił, że pełna modernizacja linii Warszawa – Łódź zostanie zakończona w 2012 r. poprawiając znacznie komfort podróży i umożliwiając jazdę pociągów nawet do 160 km/h.

W drodze podpisano również umowę z konsorcjum na nadzór i zarządzanie “Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etep I: odcinek Skierniewice - Łódź Widzew”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu zostało konsorcjum, w skład którego wchodzi Profil sp. z o.o. oraz Biuro Realizacji Inwestycji Koltach Inwestor Sp. z o.o. Umowa opiewa na 12 756 860 zł netto.

Modernizacja całej linii została podzielona na dwa etapy. Pierwszy zakłada modernizację odcinka Skierniewice – Łódź Widzew; drugi odcinka Warszawa Zachodnia – Skierniewice oraz Łódź Widzew – Łódź Fabryczna. Realizacja drugiego etapu (dokumentacja projektowa i roboty budowlane) przewidziana jest na lata 2007-2012.

Urszula Lesińska  

Zespół Rzecznika Prasowego

fot. M. Kaczmarczyk