Powrót

List otwarty p. Zbigniewa Szafrańskiego p.o. Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.

Szanowni Pracownicy Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., W dniu 9 stycznia 2009 r. akcjonariusze spółki "PKP Intercity" powierzyli Panu Krzysztofowi Celińskiemu nowe zadania, powołując go na Prezesa Zarządu tej spółki, w związku z czym złożył on rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PLK odwołało też dwóch członków Zarządu PLK ze swoich stanowisk. Zgodnie z obowiązującym prawem organem władnym powołać Prezesa i Członków Zarządu Spółki jest Rada Nadzorcza PLK, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Aby Zarząd mógł działać do czasu zakończenia tego postępowania zostałem mocą uchwały Rady delegowany do czasowego pełnienia czynności Prezesa Zarządu PLK......więcej