Powrót

Linia obwodowa – kolejny krok do poprawy komunikacji w stolicy

Zakończył się pierwszy etap prac na linii obwodowej - na stacji Warszawa Gdańska. Oprócz nowego peronu i dobudowy torów, zmodernizowane zostały także dwa obiekty inżynieryjne. Przebudowane zostały tory między Warszawą Gdańską a ulicą Ostroroga wraz z rozbudową układu dla ruchu towarowego. Wymieniona została sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Trwają ostatnie odbiory.

Efekty prac będą szczególnie ważne, gdy rozpocznie się modernizacja warszawskiej linii średnicowej. Wówczas część pociągów zostanie skierowana na linię obwodową, a stacja Warszawa Gdańska przyjmie więcej pociągów i będzie dogodnym węzłem przesiadkowym. Pasażerowie będą mieli zapewnioną wygodną obsługę. Wartość już zrealizowanych prac to 43 mln zł.

Drugi etap inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w lipcu rozpoczęły drugi etap przetargu na linię obwodową. Jeszcze w tym roku wyłoniony zostanie wykonawca, który w marcu rozpocznie prace.
W ramach drugiego etapu inwestycji zostaną przebudowane 3 przystanki: Warszawa Koło, Warszawa Kasprzaka i Warszawa Zachodnia (peron 8). Powstaną także dwa dodatkowe przystanki dla pociągów Kolei Mazowieckich i SKM: Warszawa Obozowa i Warszawa Powązkowska. Perony będą monitorowane, wyposażone w wiaty, ławki, nowe oświetlenie i oznakowanie oraz zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wygodną komunikację między peronami a przystankami zapewnią nowoczesne windy.
Przystanek Warszawa Koło stanie się dużym zintegrowanym centrum przesiadkowym, łączącym kolej z komunikacją miejską, w tym drugą linią metra. Dzięki stworzeniu rozwiniętej sieci przystanków kolejowych, nie tylko wzrośnie komfort podróży, ale skróci się czas przejazdu w obszarze aglomeracji.
Na realizację całego projektu pn. „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki /Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)” PLK planują przeznaczyć 344 mln zł.

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem obrazującym inwestycję

 

 

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 668 679 414

 

"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"