Powrót

Lepsza podróż pociągiem z Tarnowa do Nowego Sącza i Krynicy

Jeszcze w tym roku ruszą prace na odcinku Grybów – Kamionka Wielka. Ich efekty odczują pasażerowie na stacji Ptaszkowa oraz przystanku Mszalnica. Na odnowionych peronach będą wiaty, ławki, nowe czytelne oznakowanie oraz tablice informacyjne. Będzie dostępność dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się i niedowidzących m.in. zapewniony system oznakowania dotykowego w postaci elementów ostrzegawczych od głównego wejścia na teren stacji przystanku do wszystkich peronów.


22 przejazdy - wyższy poziom bezpieczeństwa i sprawniejsza komunikacja 

Prace, obejmujące 22 przejazdy kolejowo-drogowe m.in. w Grybowie, Ptaszkowej, Białej Wyżnej, Mszalnicy - zwiększą poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu kolejowego i drogowego. Umożliwią płynniejszy ruch pociągów (bez konieczności zwolnień), a nowa jezdnia usprawni przejazd samochodów i ruch pieszy. Prace PLK na trasie Tarnów – Muszyna, obejmą łącznie ok. 19 km torów. 


5 wiaduktów – bezpiecznie i sprawnie nad drogami

Sprawniejszy ruch pociągów oraz samochodów i wzrost bezpieczeństwa zagwarantuje również przebudowa 5 wiaduktów, w tym nad drogą krajową w Grybowie i w Siołkowej oraz nad drogą gminną w Grybowie i w Kamionce Wielkiej, a także 26 innych obiektów inżynieryjnych między Grybowem a Kamionką Wielką. 

Roboty na torach rozpoczną się w sierpniu 2017 r. i zakończą w 2018 r.

Dziś, 5 maja br., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z firmą Skanska za blisko 47 mln z (netto) na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Grybów – Kamionka Wielka. 

W kwietniu PLK podpisały umowę za ponad 3,8 mln zł na zaprojektowanie i wykonanie robót na wiadukcie w Nowym Sączu. Prace na obiekcie rozpoczną się w październiku br. Zadania realizowane są w  ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów – Muszyna” i  finansowane ze środków budżetowych. 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239