Powrót

LCS Gdańsk i LCS Gdynia - ogłoszono przetarg na nadzór

Głównym zadaniem wykonawcy jest pełnienie, w imieniu Zamawiającego, nadzoru, administracji i koordynacji umów, jakie zostaną podpisane z wykonawcami robót, wyłonionymi w ramach odrębnych przetargów. Do głównych zadań będzie należeć:

1. Pełnienie funkcji inżyniera zgodnie z „Warunkami Kontraktów na budowę dla robót budowlanych inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, opracowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów oraz z Warunkami Szczególnymi stanowiącymi załącznik do umowy na roboty budowlane.

2. Wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami.

3. Koordynacji realizacji umów zawartych na wykonanie prac modernizacyjnych odcinka linii kolejowej, stanowiącego obszar LCS Gdańsk i LCS Gdynia.

4. Współpracy z dyrektorem projektu i kierownikami kontraktów w ramach realizacji projektu zajmującymi się m.in. koordynacją działań podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i realizację projektu.

5. Współpracy z Kierownikiem Projektu w ramach realizacji projektu, zajmującym się m.in. koordynacją działań inżynierów oraz innych podmiotów zaangażowanych w zarządzanie realizację projektu.

6. Współpracy inwestorami oraz wspólne koordynowanie robót na kontraktach realizowanych przez inne podmioty na obszarze przedmiotowej inwestycji lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Całkowita wartość zamówienia to 39 mln złotych. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana na okres 50 miesięcy.

 

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47

 

www.pois.gov.pl