Powrót

Łatwiejszy transport towarów koleją do Portu Gdańskiego

Lepsze tory do portu 

Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły przebudowę linii w sierpniu zeszłego roku. Inwestycja dedykowana jest transportowi towarowemu, który ma szczególne znaczenie dla Trójmiasta. Prace modernizacyjne na linii 226 obejmują cały, 12-kilometrowy odcinek między Pruszczem Gdańskim a stacją Gdańsk Port Północny. Do tej pory wykonawca inwestycji zakończył już przyczółki przeprawy nad Martwą Wisłą. Trwa budowa nasypów kolejowych i montaż sieci trakcyjnej. Kształtów nabierają budynki nastawni w Gdańsku Olszynce i Gdańsku Porcie Północnym. Na nabrzeżu stoczni Gdynia Nauta spawane są elementy mostu, który stanie nad Martwą Wisłą. W lipcu konstrukcja zostanie przetransportowana na miejsce i osadzona na przyczółkach. 


Budujemy nowy most

Kluczowym elementem inwestycji jest most na Martwej Wiśle, łączący port z regionem. Nowa przeprawa będzie dwutorowa. Składy pojadą po niej z prędkością 100 km/h i będą mogły wieźć cięższe niż obecnie ładunki. Wzrośnie też przepustowość. Po starym moście mogło jeździć 30 par pociągów na dobę, a z nowego będzie mogło korzystać sześć razy więcej. Nowa przeprawa będzie miała 122 metry długości a jej waga wyniesie 2000 ton. Konstrukcja będzie osadzona wyżej od poprzedniej bez filarów, co usprawni żeglugę. Obiekt zostanie też specjalnie podświetlony. 

Konstrukcja mostu zapewni także bezpieczne przemieszczanie się zwierząt nawet w sytuacji, gdy poziom wody będzie wysoki. Koszt budowy mostu to 38 mln zł. Cała inwestycja wraz z przebudową linii kolejowej zakończy się w sierpniu 2016 roku. Wówczas port zyska lepsze możliwości obsługi kolejowego transportu towarowego.

Modernizacja mostu i linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny w ramach projektu poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most i dwutorowa linia kolejowa) za kwotę 370 mln zł jest uzupełnieniem planów inwestycyjnych Portu Gdańsk, zakładających rozwój baz przeładunkowych, terminali kontenerowych i powstania nowoczesnego centrum dystrybucyjno-logistycznego.


Dobre czasy dla przewoźników towarowych

PKP PLK w nowej perspektywie finansowej UE intensyfikuje prace na liniach towarowych. To oprócz poprawy dostępu do portów morskich także udrożnienie wyjazdów ze Śląska oraz korytarzy towarowych na osi północ – południe. Program portowy obejmuje wszystkie cztery najważniejsze porty morskie. Inwestycje zakładają kompleksowe przebudowy stacji portowych, z dostosowaniem ich infrastruktury do rodzaju towarów w portach.

Powstaje już dokumentacja przedprojektowa dla inwestycji „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” oraz „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”, w ramach których przebudowywane będą stacje i linie w rejonie portów w celu poprawy przepustowości i jakości obsługi towarowej terminali. Prace dofinansowane z CEF przewidziano na lata 2017 – 2021.

Ponadto na etapie studiów wykonalności są projekty - „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”. Prace planowane są na lata 2017 – 2020. Dowóz towarów ułatwi modernizacja linii kolejowej nr 273 zwanej „Nadodrzanką”.

Zarządca infrastruktury realizuje prace, których celem  na koniec obecnej perspektywy jest blisko dwukrotne zwiększenie prędkości handlowej dla przewozów towarów oraz uzyskanie efektu sieci, czyli jak najdłuższych i skorelowanych ze sobą odcinków o parametrach odpowiadających potrzebom klientów kolei.Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 668 679 414