Powrót

Krótsza i bezpieczniejsza podróż koleją w województwie śląskim

Inwestycje kolejowe w województwie śląskim usprawniają ruch pasażerski i towarowy, podwyższają komfort podróży i poprawiają bezpieczeństwo. Wśród kluczowych zadań realizowanych w regionie na zlecenie Polskich Linii Kolejowych jest rewitalizacja czterech linii na odcinku z Zawiercia przez Dąbrowę Górniczą Ząbkowice do Jaworzna Szczakowej.
Trasa pełni kluczową funkcję komunikacyjną w skali kraju – stanowi obwodnicę towarową Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Przywrócenie prędkości rozkładowej na dwóch liniach przeznaczonych do  transportu ładunków pozwoliło na zdecydowane zwiększenie przepustowości, a co za tym idzie szybszy i sprawniejszy transport towarów na północ Polski.

Z pozytywnych efektów odnowienia infrastruktury między Zawierciem a Jaworznem Szczakową korzystają również pasażerowie. Od 14 grudnia 2014 roku pociągi pasażerskie kursują tą trasą z prędkością 120 km/h. Dla klientów kolei oznacza to oszczędność czasu. Dzisiaj przejazd z Warszawy do Katowic wynosi niewiele ponad 2,5 godziny. Korzyści z prac realizowanych na zlecenie Polskich Linii Kolejowych odczuli również podróżni korzystający z pociągów regionalnych. Dzięki odnowieniu 10 peronów (Łazy – 2, Wiesiółka – 2, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – 2, Sosnowiec Maczki – 2, Chruszczobród, Dąbrowa Górnicza Sikorka) podwyższył się komfort obsługi klientów kolei. Obiekty zyskały nowe nawierzchnie peronowe, wyposażono je w wiaty, ławki, kosze i tablice informacyjne. Zamontowano także nowe oświetlenie i nagłośnienie.

PLK zadbała również o podwyższenie poziomu bezpieczeństwa. Wymieniono 159 rozjazdów, które są kluczowym elementem torowiska i odpowiadają za sprawny i bezpieczny ruch pociągów. Ponadto w ramach inwestycji wyremontowano 57 obiektów inżynieryjnych oraz wykonano remont 9 przejazdów kolejowo-drogowych.

Rewitalizacja czterech linii kolejowych nr 1, 133, 160 i 186 na odcinku z Zawiercia do Jaworzna kosztowała 395,3 mln zł brutto. Prace w ramach inwestycji są na finiszu – trwa remont ostatniego peronu w Łazach i ostatnie prace na linii nr 133. Na 2016 r. zaplanowano remont trasy łączącej Zawiercie z Częstochową, co pozwoli wykorzystać w pełni efekty odnowionej linii z Częstochowy do Koluszek.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie Śląska prowadzą również inne inwestycje, które usprawniają ruch pociągów i przynoszą korzyści pasażerom. W Gliwicach przebudowywane są perony, przejścia podziemne i tory wokół stacji. Zmieniła się już Częstochowa Stradom, gdzie na peronach postawiono nowe ławki i wiaty oraz zainstalowano systemem informacji wizualnej. Trwa również rewitalizacja linii kolejowych nr 143 i 272, które łączą Śląsk i Wielkopolskę. Po zakończeniu robót przejazd między Poznaniem a Katowicami skróci się z 6 godzin do 4 godzin i 30 minut.

 

Projekt POIiŚ 7.1-69 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stany technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Najważniejsze liczby:

  • 159 nowych rozjazdów
  • 92 km nowych torów
  • 57 odnowionych obiektów inżynieryjnych
  • 10 odnowionych peronów
  • 9 wyremontowanych przejazdów kolejowo-drogowych

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 662 114 900