Powrót

Komputery zapewniają bezpieczną podróż na zmodernizowanej trasie Wrocław – Rawicz

Od grudnia 2015 r. rosnący ruch pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych na dolnośląskim odcinku linii E59 Wrocław – Poznań obsługują nowoczesne komputerowe systemy Lokalnego Centrum Sterowania LCS Wrocław Popowice. Zastąpiły one dziewiętnastowieczne dźwignie i dwudziestowieczne urządzenia elektromechaniczne, ulokowane na kilkunastu nastawniach. Teraz trzech dyżurnych z jednego miejsca steruje ruchem pociągów, w tym na 4 przebudowanych stacjach: Skokowa, Żmigród, Oborniki Śląskie, Wrocław Osobowice. 

Obsługa centrum wykorzystuje pulpit sterowniczy najnowszej technologii. Na kilkunastu monitorach obrazowany jest m.in. ruch pociągów oraz zabezpieczenie przejazdów kolejowo - drogowych. Ponadto urządzenia pozwalają na automatyczne wygłaszanie komunikatów na stacjach i przystankach, zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem rozjazdów – niezwykle ważne dla sprawnego kursowania pociągów w zimie oraz monitorowanie stanu pracujących urządzeń. 

Efekty inwestycji dla pasażerów, to krótsza  prawie o pół godziny podróż do Rawicza w przypadku pociągów najszybszych i kilkunastominutowe skrócenie podróży dla składów aglomeracyjnych. Ponadto poprawiła się obsługa pasażerów na zmodernizowanych stacjach i przystankach m.in.: Wrocław Mikołajów, Wrocław Popowice, Wrocław Świniary Pęgów, Osola, Oborniki Śląskie. Zbudowano nowy przystanek Wrocław Różanka oraz Wrocław Grabiszyn. Wszystkie obiekty posiadają wygodne perony, wyposażone w wiaty i ławki, dojścia - w tym dla osób niepełnosprawnych, wyraźne oznakowanie oraz system informacji głosowej, ponadto wizualnej i głosowej na stacjach Wrocław Mikołajów, Oborniki Śląskie, Żmigród. 

Po modernizacji linii do szybkości 160 km/h w ruchu pasażerskim oraz do 120 km/h w ruchu towarowym, wyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe, rozjazdy oraz nowe wiadukty nad lub pod torami. Istotnym elementem modernizacji była przebudowa urządzeń sterowania ruchem na posterunku odgałęźnym Grabiszyn, który zapewnia teraz sprawniejszy wjazd pociągów na stację Wrocław Główny od strony zachodniej. 

Lepszą ochronę środowiska wzdłuż linii kolejowej uzyskano m.in dzięki budowie 2 ekoduktów, 15 km ekranów akustycznych, oraz 49 separatorów dla ochrony czystości wód.


Realizacja projektu POIiŚ 7.1-4 „Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań, Etap II odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego”:

Koszt 1 052 203 685,68  PLN
Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej:   775 418 132,37  PLN
Czas realizacji projektu: 2009 – 2015 r. 

Zakres modernizacji linii E 59 Wrocław – Poznań na dolnośląskim odcinku:
  • 58 km linii dwutorowej wraz z siecią trakcyjną,
  • 5 stacji: Wrocław Popowice, Wrocław Osobowice, Oborniki Śląskie, Skokowa, Żmigród,
  • 8 przystanków: Wrocław Mikołajów, Wrocław Różanka, Wrocław Świniary, Szewce, Pęgów, Osola, Garbce, Korzeńsko,
  • 22 przejazdy kolejowe,
  • 21 peronów,
  • 148 rozjazdów,
  • 100 obiektów inżynieryjnych, w tym 7 mostów oraz 10 wiaduktów we Wrocławiu.

Linia Wrocław – Poznań to ważny odcinek Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Magistrala E 59 stanowi najkrótsze i najdogodniejsze połączenie Skandynawii z Europą Środkowo-Wschodnią i Bałkanami. Po zakończeniu modernizacji polskiego odcinka międzynarodowej magistrali zwiększy się przepustowość tej linii oraz skróci się czas przejazdu pomiędzy głównymi ośrodkami gospodarczymi połączonymi korytarzem transportowym E59. Nowoczesna infrastruktura zwiększy dostępność rynku pracy, ułatwi wymianę handlową, poszerzy rynki zbytu oraz współpracę międzyregionalną i transgraniczną w zakresie transportu towarów.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
T: + 48 694 480 239
rzecznik@plk-sa.pl