Powrót

Kolejne spotkanie Forum Inwestycyjnego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zainteresowane jest postulatami wykonawców i zamawiającego oraz sprawną realizacja procesu inwestycyjnego. 

- Chcemy mieć nowoczesną infrastrukturę, by oferować sprawny transport pasażerski i przewóz towarów. Osiągnięcie tego zapewni dobra efektywna współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny. Forum Inwestycyjne jest miejscem, w którym można wypracować efektywne rozwiązania. Przeanalizujemy zgłaszane na Forum postulaty m.in. w zakresie uznawania wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych – powiedział minister, Zbigniew Klepacki. 

Na posiedzeniu 17 marca omawiano także zagadnienia: „Poligony badawcze, a system certyfikacji elementów i technologii podsystemu” oraz „Zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność”. 

W ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się już 40 spotkań grup roboczych, których efektem prac było 65 postulatów. Poza Grupą Instytucjonalną działają m.in. grupy zajmujące się projektami, kryteriami wyboru, zapisami umów, działalnością inżyniera projektu. 

Forum powstało w grudniu 2012 r. Ma stanowić platformę komunikacji pomiędzy instytucją zarządzającą, pośredniczącą, wdrażającą oraz przedsiębiorcami i beneficjentem - PLK oraz umożliwić wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich podmiotów, działających na rzecz kolejowej branży budowlanej. Celem jest usprawnianie procesu inwestycyjnego. 

Informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239

Pliki do pobrania