Powrót

Kolejne inwestycje PLK dla usprawnienia ruchu towarowego na Śląsku

PLK zgodnie z zapowiedziami konsekwentnie poprawiają warunki dla transportu towarów. Kolejne prace usprawniają przejazd pociągów towarowych. Ogłoszone dwa przetargi na rewitalizację linii kolejowych na Śląsku - 151 na odcinku Krzyżanowice – Chałupki oraz linii 149 Knurów – Leszczyny pozwolą utrzymać sprawne przejazdy towarów z wyższą prędkością i podniosą poziom bezpieczeństwa na torach. Po odnowionych trasach będzie możliwe zwiększenie liczby pociągów przejeżdżających przez nie w ciągu doby, co wpłynie na wzrost konkurencyjności transportu kolejowego. 

Na odcinku Krzyżanowice – Chałupki zarządca infrastruktury przebuduje nawierzchnię kolejową na dwóch torach oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Poziom bezpieczeństwa poprawi wymiana rozjazdów i nawierzchni na 7 przejazdach kolejowo – drogowych. Rewitalizacji poddanych zostanie cztery mosty i dwa przepusty, które usprawnią ruch na trasie. 

Poprawi się także standard obsługi pasażerów na przystankach Roszków Raciborski i Rudyszwałd. Perony zostaną podwyższone i zyskają nową antypoślizgową nawierzchnię. Wyposażone będą w nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie oraz dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.   

Stacje Chałupki i Krzyżanowice zwiększą swoją przepustowość, co pozwoli na zwiększenie liczby pociągów przejeżdżających przez nie w ciągu doby. Będzie to miało wpływ również na towarowe połączenia międzynarodowe. Składy transportujące węgiel będą mogły wyruszać poza region szybciej i z większą częstotliwością.

W ramach prac na linii kolejowej nr 149 na odcinku Knurów – Leszczyny, zarządca infrastruktury dokona rewitalizacji ponad 10 km toru, który z powodu szkód górniczych, obecnie jest wyłączony z ruchu, a także kompleksowo przebuduje 11 km sieci trakcyjnej, wymieni nawierzchnię kolejową, rozjazdy oraz nawierzchnię na przejeździe kolejowym. Rewitalizacji zostaną poddane także 2 wiadukty i 5 przepustów. Zadanie obejmuje również przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, co wpłynie na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Dzięki planowanym pracom, PLK przywróci ruch pociągów po torze nr 2 na tym odcinku, co pozytywnie wpłynie na przepustowość trasy. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”. Program skupia się na usprawnieniu ruchu wybiegającego na północny zachód z Gliwic w kierunku Kędzierzyna – Koźla, z Chorzowa na północ w kierunku Tarnowskich Gór. Efektem prac będzie przekierowanie większej liczby składów towarowych przejeżdżających przez stację Katowice na linię obwodową na południe od Katowic.

Rozpoczęcie prac na odcinku Krzyżanowice – Chałupki i Knurów – Leszczyny planowane jest  jeszcze w tym roku, zakończenie pod koniec 2017 r. Rewitalizacja obu odcinków pozwoli przywrócić parametry techniczne infrastruktury kolejowej i podwyższenie poziomu bezpieczeństwa przewozów towarowych. Efektem prac będzie dwukrotny wzrost prędkości dla przewozów towarowych (dla linii 151 – do 110 km/h, dla linii 149 – do 80 km/h), co pozwoli przewieźć więcej ładunków i lepiej wykorzystać możliwości trasy. Stanowi to ważny impuls rozwojowy dla firm inwestujących w regionie.  


Miliardy złotych na poprawę kolejowych tras towarowych na Śląsku

Znacząca poprawa warunków dla transportu towarów jest jednym z głównych celów zarządcy infrastruktury kolejowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Na Śląsku modernizacją objętych jest ok. 600 km torów. PLK już przeznaczyły na ten cel ponad 2,5 mld zł, a w najbliższych latach planowane są kolejne przedsięwzięcia warte 9 mld zł. Dzięki realizowanym i przygotowywanym przez Polskie Linie Kolejowe inwestycjom, jak: remonty szlaków towarowych, wyjazdów ze Śląska, czy dojazdów do portów, polepszy się stan infrastruktury dla przewoźników towarowych, co wpłynie na wzmocnienie efektywności transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów względem transportu drogowego.Kontakt dla mediów:
Jacek Karniewski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  694 480 192