Powrót

Koleje Dużych Prędkości: 30 września-publiczna debata

30 września 2008 r. (godz. 12.30) we Wrocławiu odbędzie się, trzecia z cyklu, debata publiczna w ramach "Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce". miejsce debaty: duża sala w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław