Powrót

Kolej pasażerska powraca do Zagłębia Miedziowego

Po wznowieniu w czerwcu połączeń pasażerskich na odcinku z Legnicy do Lubina, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują do ruchu odcinek z Lubina do Rudnej Gwizdanowa. Pozwoli to 15 grudnia, wraz z nowym rozkładem jazdy, na przywrócenie ruchu pasażerskiego na całym modernizowanym 40 km odcinku. Jeszcze w październiku mogą pojechać pociągi towarowe. Obecnie podróżni mają do dyspozycji wygodne perony w Rzeszotarach, Raszówce, Gorzelinie, Chróstniku i Lubinie.

W grudniu pociągiem z Lubina także w stronę Głogowa

Kończą się zasadnicze prace na 18 km odcinku z Lubina do Rudnej Gwizdanowa. Wymieniono tory, wyremontowano sieć trakcyjną. Bezpieczne podróże i przewóz towarów zapewnią zmodernizowane systemy sterowania ruchem. Przebudowane są obiekty inżynieryjne oraz zmodernizowano przejazdy kolejowo-drogowe. Trwają odbiory techniczne, które pozwolą najpierw na powrót ruchu towarowego. To ważne połączenia dla przedsiębiorstw Zagłębia, zwłaszcza KGHM.

Nowy, dodatkowy przystanek Lubin Stadion ułatwi komunikację w mieście. Zapewni też dostęp do kolei mieszkańcom północnych rejonów Lubina, oraz bywalcom stadionu i jednej z największych
w Polsce giełd motoryzacyjnych.

Z myślą o komforcie podróżnych, między Lubinem a Rudną wybudowane zostały nowe perony na stacjach i przystankach w: Rudnej Gwizdanowie, Rudnej Mieście, Rynarcicach i Koźlicach. Prace wykończeniowe skupiają m.in. się na montażu wyposażenia, wiat, tablic i oznakowania.

W Koźlicach nowy wiadukt kolejowy zastąpi przejazd

W bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowego przystanku Koźlice, wybudowano wiadukt kolejowy, który zastąpi dotychczasowy przejazd w poziomie szyn. Zwiększy on bezpieczeństwo pasażerów i usprawni ruch drogowy. Pod jedenastometrowym wiaduktem o szerokości 8 m i wysokości prawie 5 m przygotowywana jest jezdnia oraz chodnik. Na wiadukt przeniesione zostały perony. Zapewniono dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, powstają schody oraz windy. Wiadukt przeszedł próby obciążeniowe i został dopuszczony do ruchu. Do budowy obiektu wykorzystano m.in. 232 ton stali zbrojeniowej, 3.500 m3 betonu i 21,5 ton balustrad. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w obrębie peronów oraz roboty drogowe.

Lepsza komunikacja w Zagłębiu Miedziowym

Efektem inwestycji będzie poprawa przepustowości linii, co pozwoli na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów. Krótsze i komfortowe podróże koleją staną się realną alternatywą dla innych środków transportu. Transport kolejowy będzie bardziej dostępny dla wszystkich, w tym dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Ciężkie transporty towarowe będą wykorzystywały tory. Pozwoli to na odciążenie dróg i poprawę warunków ochrony środowiska. W ramach projektu, który obejmuje blisko 40 km odcinek linii, wyremontowane zostały tory, sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przebudowa objęła 3 stacje i 6 przystanków. Po zakończeniu modernizacji pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 120 km/h, a towarowe – 80 km/h.

Linia Legnica – Rudna Gwizdanów jest głównym szlakiem towarowym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Trasa ta stanowi też łącznik pomiędzy magistralami kolejowymi – linią E 30 (biegnącą od zachodniej granicy przez Węgliniec – Legnicę – Wrocław do Przemyśla) i linią nr 273 tzw. Nadodrzanką (łączącą Wrocław – Głogów – Zieloną Górę – Szczecin). Wartość inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 to ponad 197 mln zł netto.

W rozkładzie jazdy, obowiązującym od 15 grudnia 2019 r. zaplanowano na linii Legnica – Rudna Gwizdanów łącznie 19 par pociągów pasażerskich. Będzie 14 par pociągów Kolei Dolnośląskich (6 par Legnica – Lubin; 8 par Legnica – Głogów). W tym 9 bezpośrednich pociągów z Wrocławia do Lubina i 12 z Lubina do Wrocławia. Będzie też 5 par pociągów PKP Intercity, w tym: poc. rel. Wien Hbf/ Budapest Keleti / Przemyśl Główny – Berlin Charlottenburg; Bielsko-Biała Główna – Świnoujście; Lublin – Szczecin Główny; Katowice – Świnoujście; Kraków Główny – Szczecin Główny.

Czas przejazdu najszybszych pociągów dla odcinka Legnica – Lubin: 13 minut bez postojów, 18 minut z postojami. Dla odcinka Lubin – Rudna Gwizdanów: 10 minut bez postojów, 15 minut z postojami.

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239