Powrót

Kolej bez barier. Grupa PKP przyjazna niepełnosprawnym

Priorytetem największego w historii programu modernizacji infrastruktury kolejowej realizowanego przez spółki z Grupy PKP jest dostosowanie jakości usług do wymagań wszystkich pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Grupa PKP dba o takich pasażerów na każdym etapie podróży, począwszy od zapewnienia miejsc parkingowych przed dworcem kolejowym, przez zabezpieczenie wygodnej i dobrze oznakowanej ścieżki na peron, po bezproblemowe wsiadanie do pociągu i znalezienie odpowiedniego miejsca w wagonie. 


Wsłuchujemy się w opinie ekspertów

Systematyczne usuwanie barier architektonicznych oraz wdrażanie czytelnej informacji pasażerskiej to działania jakie Grupa PKP podjęła w wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja. Pod uwagę wzięto opinię ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy pomagali usunąć bariery architektoniczne m.in. w budynku Sejmu RP czy na Stadionie Miejskim w Poznaniu. W 2013 r. na siedmiu dworcach kolejowych (Centralny, Zachodni, Wschodni w Warszawie, Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Wrocław Główny oraz Katowice) Stowarzyszenie Integracja przeprowadziło audyt, po którym Grupa PKP podjęła szereg inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. Ścieżki dotykowe na dworcach i peronach, pochylnie dla osób z ograniczoną mobilnością, tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a, czy zmniejszenie wysokości okienek kasowych do 90 cm w punktach obsługi klienta – to tylko niektóre z niemal 200 zaleceń, które wprowadzono sugerując się opinią ekspertów. Obecnie proces wdrażania kolejnych rekomendacji trwa na 15 wytypowanych dworcach. Konsultacje ze środowiskami zajmującymi się tematyką pomocy niepełnosprawnym (fundacje, stowarzyszenia) zostały na stałe wpisane w działania Grupy PKP. 


Infrastruktura na miarę potrzeb

Dworce i perony są systematycznie wyposażane w pochylnie dla wózków inwalidzkich oraz windy i platformy dźwigowe, instalowane są elementy ułatwiające orientację i poruszanie osobom niewidomym, a bezpieczeństwa strzeże nowoczesny system monitoringu. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat takie udogodnienia wprowadzono na niemal 100 dworcach kolejowych oraz ponad 700 peronach. Przykładem jest stacja Katowice, gdzie perony pokryto nową nawierzchnią, zainstalowano podwójne schody ruchome, platformę dźwigową oraz nowy system informacji pasażerskiej. Na krawędziach peronowych oraz przy schodach zostały umieszczone pasy ostrzegawcze o fakturze wyczuwalnej pod stopami, które ułatwiają bezpieczne poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Oprócz tego perony zostały podwyższone, dzięki czemu wsiadanie i wysiadanie z pociągu jest łatwiejsze. 


Kolej przyjazna niepełnosprawnym

Modernizacje linii kolejowych prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoliły na pełne ich przystosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wszystkie przystanki i stacje na linii kolejowej Warszawa – Gdynia, przebudowane w ramach projektu modernizacji zostały wyposażone w windy i pochylnie. Łącznie podwyższono standard ponad 150 peronów. W podobny sposób PLK zmodernizowały trasę biegnącą od granicy z Niemcami przez Wrocław do Opola. W tym roku zakończy się modernizacja odcinka Warszawa – Skierniewice co będzie oznaczało, że trasa Łódź – Koluszki – Warszawa spełnia oczekiwania niepełnosprawnych, opiekunów z dziećmi w wózkach, osób starszych i podróżnych z cięższymi bagażami. Kolejne modernizacje i rewitalizacje m.in. trasy Koluszki – Częstochowa, Zgierz – Łowicz, Zgierz – Łódź Widzew i Kraków – Rzeszów zakładają ten sam standard. 


Tabor komfortowy dla każdego

W tym samym czasie niemal 100 wagonów PKP Intercity zostało przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawiły się w nich wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, przestronne toalety czy rozwiązania ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pociągu (windy, platformy, odpowiednio szerokie drzwi itd.). Najwyższy komfort podróży osobom o ograniczonej mobilności ruchowej oferują pociągi Express Intercity Premium, które od grudnia 2014 r. kursują między największymi polskimi miastami. W trzecim wagonie każdego składu drzwi zewnętrzne są wyposażone w podnośniki ułatwiające wsiadanie i wysiadanie pasażerom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Wybór wagonu nie był przypadkowy – to w nim znajduje się również część barowa i pomieszczenie obsługi pociągu. W maju każdy ze składów zostanie dodatkowo wyposażony w specjalne krzesełko transportowe, które ułatwi podróż osobom poruszającym się o kulach. Za asekurację pasażerów odpowiadać będzie dwóch pracowników drużyny konduktorskiej. Podniesieniu komfortu podróży pociągami PKP Intercity służy wart 4,3 mld zł netto program inwestycyjny. Udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności są uwzględnione we wszystkich realizowanych obecnie i planowanych projektach. Do końca 2015 r. spółka wymieni lub zmodernizuje większość swojego taboru. 


W gotowości do pomocy

Nieustannie poprawiamy jakość obsługi klientów. Standardem jest możliwość zgłoszenia konieczności skorzystania z pomocy w poruszaniu się po terenie dworca. Pasażer o ograniczonej mobilności może to zrobić, dzwoniąc odpowiednio wcześniej pod nr tel. (22) 474 13 13 lub wysyłając maila na adres: cbdk@pkp.pl – wówczas w ciągu maksymalnie 30 minut od przyjęcia zgłoszenia ochrona na danym dworcu będzie gotowa do udzielenia pomocy osobie potrzebującej. W trakcie realizacji jest zakup wózków inwalidzkich do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się na dworcach. Znajdą się one we wszystkich najważniejszych obiektach.

Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby osób niepełnosprawnych, w 2014 r. szkolenia w tym zakresie przeszło prawie 300 pracowników drużyn konduktorskich PKP Intercity. Spółka oferuje pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu czy lokalizacji miejsca w pociągu oraz zapewnia pomoc na każdej stacji, na której zatrzymują się pociągi przewoźnika. 

Warto również wspomnieć, że na stronach pkpsa.pl i rozklad-pkp.pl stworzono zakładkę dedykowaną osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Mogą się tam dowiedzieć wszystkiego na temat przysługujących im praw oraz pomocy, jaką mogą uzyskać od obsługi dworca (wraz z numerami telefonów).