Powrót

Inwestycje kolejowe - szanse i bariery: konferencja w Krakowie.

W spotkaniu udział wzięli:
  • przedstawiciele urzędu miasta Krakowa,
  • przedstawiciele urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego,
  • przedstawiciele władz samorządów terytorialnych i administracyjnych,
  • Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie,
  • Z-ca Naczelnego Dyrektora Odziału PKP PLK S.A. w Krakowie
  • Z-cy Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie,
  • Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Nowym Sączu.
Media reprezentowane były przez dziennikarzy: Gazety Wyborczej, Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej, Radia Vox, Radia Kraków.....więcej