Powrót

"Inwestycje kolejowe-szanse i bariery" konferencja prasowa

W konferencji udział wzięli Naczelny Dyrektor Oddziału , Józef Matuszczak, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski, przedstawiciele władz administracyjnych województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, starostowie powiatów, prof. dr hab. Jerzy Wronka z Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu w Szczecinie oraz przedstawiciele mediów.
Głównym celem spotkania było przekazanie informacji o planowanych i realizowanych projektach kolejowych.....więcej