Powrót

InnoTrans: PLK wzmacniają współpracę z przedstawicielami zarządców infrastruktury krajów europejskich

Podpisanie umowy przez PLK i DB Netz. autor Magdalena Janus

22 września podczas targów InnoTrans w Berlinie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i DB Netz AG podpisali umowę o współpracy zarządców infrastruktury i powiązaniu infrastruktury. Dokument jest kontynuacją współpracy, zawartą w 2016 roku. W podpisaniu udział wzięli członkowie Zarządu DB Netz AG Christian Gruß i Volker Hentschel oraz Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zarządcy infrastruktury sąsiednich krajów określili współpracę i zakres odpowiedzialności w obszarze eksploatacji infrastruktury na przygranicznych odcinkach wykorzystywanych w polsko-niemieckim ruchu granicznym. Efektem dokumentu jest ułatwienie ruchu pociągów na granicy, lepsza koordynacja działań zarządców infrastruktury i pełna informacja dla przewoźników.

Głównym założeniem umowy są m.in. jednolite zasady zabudowy i utrzymania urządzeń przygranicznej infrastruktury kolejowej, a także planowanie i przygotowanie inwestycji. Umowa reguluje też zasady prowadzenia ruchu przez granicę, konstrukcji rozkładu jazdy oraz przydzielania tras. Ponadto dokument reguluje zasady postępowania przez obu zarządców w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń na liniach kolejowych, utrzymania infrastruktury, a także bezpieczeństwa pracy czy wymiany i ochrony danych oraz danych osobowych. W umowie uregulowano również kwestię odpowiedzialności za szkody i rozstrzyganie ewentualnych sporów, a także funkcjonowanie polsko-niemieckiej Grupy Infrastrukturalnej.

PLK wzmacniają współpracę z przedstawicielami europejskich kolei

Na Międzynarodowych Targach Technologii Transportu InnoTrans w Berlinie Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. aktywnie uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami zarządców infrastruktury krajów europejskich. Prezes PLK Ireneusz Merchel i członkowie Zarządu wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami m.in. Hiszpanii, Litwy, Ukrainy, Niemiec. Efektem rozmów były m.in. deklaracje rozwijania dalszej współpracy na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej przewozów kolejowych w Europie.

Dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. targi są okazją do przedstawienia działalności Spółki w środowisku międzynarodowym. To tradycyjne podtrzymanie kontaktów z obecnymi partnerami biznesowymi, nawiązanie kontaktów z nowymi partnerami handlowymi oraz firmami prezentującymi nowoczesne rozwiązania techniczne.

Międzynarodowe Targi Technologii Transportu InnoTrans 2022 to największe w Europie przedsięwzięcie poświęcone transportowi szynowemu, a także miejsce spotkań producentów branży kolejowej, przedstawicieli organizacji publicznych, prywatnych przedsiębiorstw komunikacyjnych, inżynierów i pasjonatów kolejnictwa.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 229