Powrót

Informacja o konferencji LOTNISKO 2009

Wydarzenie to miało na celu promocję oraz popularyzację zagadnień związanych z planami budowy, modernizacji i wyposażania lotnisk oraz infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej w Polsce. Na konferencji LOTNISKO 2009 zostały podjęte następujące kwestie:
  • budowa, rozbudowa i modernizacja lotnisk w Polsce (program budowy i rozbudowy lotnisk w Polsce, finansowanie budowy i przebudowy lotnisk, nowoczesne technologie dla obsługi i modernizacji lotnisk i infrastruktury około lotniskowej, w tym połączeń kolejowych centrów miast z lotniskami);

  • bezpieczeństwo transportu lotniczego podczas organizacji mistrzostw EURO 2012 (analiza bezpieczeństwa ruchu lotniczego, organizacja ruchu lotniczego podczas EURO 2012, nowoczesne systemy wspomagające bezpieczeństwo, zagrożenia terrorystyczne);

  • kadra lotnicza w Polsce (stan aktualny i perspektywy rozwoju, szkolenia pilotów i kadry lotniczej lotnictwa cywilnego).
Z ramienia PKP PLK S.A. w konferencji uczestniczyła Ewa Gugałka z zespołu EURO ds. 2012 w Biurze Inwestycji. Przedstawiła prezentację nt. Modernizacji linii nr 8. Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec - Lotnisko Okęcie do międzynarodowego Portu Lotniczego Okęcie. Zaprezentowany materiał spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Podkreślano ogromną rolę szybkich połączeń kolejowych z lotniskami, jako istotnego elementu sprawnego funkcjonowania portu lotniczego.