Powrót

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ds. kolei dużych prędkości

16 października br. w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ds. kolei dużych prędkości, która jest organem doradczym PKP PLK S.A. Zadaniem Rady będzie prowadzenie działalności naukowej związanej z budową kolei dużych prędkości w Polsce, wydawanie zaleceń dotyczących programów badawczych jak również opiniowanie planów strategicznych i finansowych. Na pierwszym posiedzeniu byli obecni prof. Mirosław Chaberek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Wiesław Jarosiewicz, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciele uczelni technicznych, Centrum Naukowo - Technicznego Kolejnictwa, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Podstawowych problemów Techniki PAN, prezesi spółek wchodzących w skład Grupy PKP. Spotkanie poprowadził prezes PKP PLK S.A. - Krzysztof Celiński, natomiast dyrektorzy biur Centrali przygotowali wystąpienia dot. zagadnień związanych z pociągami dużej prędkości. Uczestnicy spotkania długo dyskutowali o perspektywach rozwoju kolei w Polsce. Ponadto zaproszeni goście obejrzeli zrealizowany przez SNCF film o pobiciu rekordu prędkości przez pociąg TGV w kwietniu 2007 r. Następnie w głosowaniu wybrano, spośród wybitnych naukowców związanych z kolejnictwem, 22 członków Rady i przewodniczącego, którym został prof. dr hab. inż. Władysław Koc, prorektor Politechniki Gdańskiej.