Powrót

Iława: modernizacja magistrali Warszawa – Gdynia na finiszu

Do użytku oddana została już większość obiektów inżynieryjnych tj. 8 wiaduktów drogowych, 4 wiadukty kolejowe oraz most kolejowy w miejscowości Biała Góra. Mieszkańcy miejscowości Susz i Iława mogą korzystać z nowych peronów oraz z przejść podziemnych pod torami. Perony wyposażone zostały w windy i pochylnie. Dla bezpieczeństwa podróżujących wszystkie zakończone są antypoślizgowymi płytami. Na wszystkich peronach zamontowano nowoczesny system informacji i komunikacji głosowej oraz nowe, energooszczędne oświetlenie.

Obecnie roboty prowadzone są jeszcze na peronie nr 2 w Iławie, którego modernizacja zakończy całość prac związanych z przebudową wszystkich peronów. W ramach modernizacji całej stacji wymieniono także większość układu torowego i sieci trakcyjnej. 

Na stacji Iława Główna niebawem zostanie również oddana do użytku nowopowstała nastawnia, która będzie sercem linii E 65 na odcinku od Zajączkowa Lubawskiego do stacji Susz. Będzie ona pełnić funkcję nowoczesnego Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym, które zostanie ulokowane w pomieszczeniach technicznych, gdzie dwóch dyżurnych ruchu przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu zaprojektowanych stanowisk będzie w stanie zarządzać ruchem kolejowym na odcinku pond 50 kilometrów. Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym podwyższą bezpieczeństwo ruchu pociągów.

Ostatnie prace modernizacyjne przy budowie wiaduktów kolejowych i drogowych oraz przejść podziemnych wykonywane są obecnie w miejscowościach: Zajączkowo Lubawskie, Rakowice, Iława, Ząbrowo, Redaki, Susz i Karolewo. 

Ważnym punktem na mapie modernizowanej linii jest budowany obecnie wiadukt drogowy w miejscowości Rakowice. Inwestycja ta jest kluczowa z uwagi na to, iż realizowana jest w ciągu drogi krajowej numer 15. Aktualnie budowane są najważniejsze elementy konstrukcji tego obiektu. 

Prace w ramach kontraktu na roboty budowlane prowadzone są w ramach umowy opiewającej na kwotę ponad 750 milionów złotych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Modernizacja magistrali Warszawa – Gdynia pozwoli na podwyższenie prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich ze 120 km/h nawet do 200 km/h. Kończące się roboty torowe pozwolą również na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego.

Całkowity koszt modernizacji linii przebiegającej przez Iławę i Malbork między stacją Montowo a Szymankowem to 2 226 261 754,58 złotych. Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków UE, podpisanej 29 czerwca 2012 r. maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 428 789 454,52 zł. 

Pełna nazwa projektu:
POIiŚ 7.1-1.3 ,,Modernizacja linii kolejowej E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork’’ 

Informacje dla mediów
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177

 

 

Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko