Powrót

Grupa PKP i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będą szukać innowacji dla kolei

Zdjęcie do informacji prasowej - fotowoltaika

Kolejarze będą szukać nowoczesnych rozwiązań w czterech kategoriach: Kolej dla Pasażera, Innowacyjna Technika Kolejowa, Nowoczesny Marketing i Sprzedaż oraz Ekologia, Elektrooszczędność, Elektromobilność. Do konkursu będą mogli zgłosić się przedstawiciele start-upów tj. mikroprzedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju działalności, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednostek naukowo-badawczych, których zadaniem będzie przygotowanie innowacyjnego rozwiązania w wybranej przez nich kategorii.

Poza nagrodą finansową twórcy wyjątkowo ciekawych rozwiązań mogą uzyskać szansę przeprowadzenia wdrożenia pilotażowego w ramach infrastruktury Grupy PKP. Może być to wyjątkowa szansa na przetestowanie produktu i zdobycie doświadczenia współpracy z dużym odbiorcą technologii.

Innowatorzy, młodzi przedsiębiorcy to jeden z największych kapitałów Polski. Polacy na całym świecie zaskakują kreatywnymi rozwiązaniami, które wdrażają największe globalne korporacje. Cieszę się, że także kolej chce korzystać z pomysłów młodych i zdolnych przedsiębiorców, naukowców i innowatorów. To bardzo ważne z perspektywy rozwoju, nie tylko branży, ale także całej gospodarki – mówi wiceminister infrastruktury, Andrzej Bittel.

Kolej nieustannie się zmienia i staje się coraz nowocześniejsza. W ramach poszukiwań nowych rozwiązań z zakresu inwestycji PKP S.A. realizuje projekt Innowacyjnych Dworców Systemowych. Innowacyjne rozwiązania już teraz sprawdzają się w działalności naszych spółek, a ten konkurs jest  elementem szerszej polityki i systemu wdrażania innowacji w firmach kolejowych i ma na celu pogłębienie współpracy ze światem nowych technologii. – podkreśla prezes PKP S.A., Krzysztof Mamiński.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz systematycznym inwestycjom w rozwój, branża kolejowa zwiększa swoją konkurencyjność względem innych gałęzi transportu. Mamy już spore doświadczenie w zakresie współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wśród 10 projektów wybranych do realizacji, wartych ponad 42,9 mln zł, znalazły się m.in. rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, ochrony ludzi i środowiska przed hałasem czy wsparcia informatycznego dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Z pomocą nowoczesnych technologii monitorujemy również nasze inwestycje i szybciej realizujemy zadania logistyczne – mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP CARGO jest zainteresowane rozwiązaniami informatycznymi, które pomogą nam w stworzeniu narzędzi usprawniających proces organizacji przewozów kolejowych i całego systemu logistycznego, w tym procesy zarządzania zasobami – mówi prezes PKP CARGO S.A., Czesław Warsewicz.

Kolej to transport przyszłości, a PKP Intercity ma długoterminowe plany rozwoju swoich usług z wykorzystaniem innowacyjnych projektów. W lutym br. podpisaliśmy z NCBiR list intencyjny o stworzeniu nowoczesnych pociągów w ramach partnerstwa innowacyjnego. Niedawno w tej sprawie ogłosiliśmy zaproszenie do dialogu technicznego, skierowane do producentów taboru. Jestem pewien, że wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych w konkursie jeszcze bardziej zachęci pasażerów do podróżowania pociągami PKP Intercity, dlatego chcemy być aktywnym partnerem do współpracy w świecie technologii – mówi prezes PKP Intercity S.A., Marek Chraniuk.

W naszym portfelu kapitałowym mamy kilka spółek z branży kolejowej, to między innymi Przewozy Regionalne czy Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielskiego. Dzięki bliskiej współpracy w ramach Grupy ARP wiemy, jakie są potrzeby i wyzwania, z którymi mierzy się branża. Podobnie jak w przypadku innych gałęzi gospodarki, tak i w transporcie potrzebny jest dynamiczny wzrost innowacyjności. Dlatego kolejna edycja ARP Innovation Pitch dedykowana jest spółkom z Grupy PKP. Te cykliczne warsztaty polegają na znalezieniu najlepszych rynkowych rozwiązań, wprost odpowiadającym na zdefiniowane wcześniej potrzeby PKP. To niepowtarzalna szansa na dotarcie ze swoją ofertą do dużych spółek. Jestem przekonany, że wiele innowacyjnych firm z niej skorzysta, podobnie jak było to w przypadku warsztatów wcześniej organizowanych dla PGNIG, Portów Lotniczych czy Grupy Azoty – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Konkurs „inNOWacje – #kolej2023” odbywa się w formule ARP Innovation Pitch, czyli cyklicznych spotkań, których celem jest stworzenie warunków do współpracy dużych spółek z sektorem MŚP. Oprócz spółek z Grupy PGNiG brały w nich udział m.in. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, URSUS, Grupa Azoty, Synhos.  Efektem dotychczasowych XXVII edycji było ponad 400 zgłoszeń, z których około stu było prezentowanych bezpośrednio przed organizatorami.

Możliwość zgłaszania propozycji nowoczesnych rozwiązań dla kolei pojawi się jeszcze w listopadzie. Zgłoszenia będzie można przesyłać do końca grudnia br. Rozstrzygniecie konkursu zostało zaplanowane na 23 stycznia 2019 roku. Informacje na ten temat pojawią się na stronie www.pkpsa.pl.