Powrót

Drugie posiedzenia Rady ds. "Dużych prędkości".

27 listopada 2007 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej ds. kolei dużych prędkości. Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele świata nauki oraz przedstawiciele PKP Intercity Sp. z. o. o. Jarosław Wielopolski i PKP S.A. Zbigniew Szafrański. Spotkanie poprowadzili prezes PKP PLK S.A. Krzysztof Celiński i wybrany na poprzednim posiedzeniu przewodniczący Rady Naukowej prof. Władysław Koc, rektor Politechniki Gdańskiej. Prezes PKP PLK S.A. wręczył członkom Rady akty powołania i podziękował im za chęć uczestniczenia w pracach nad rozwojem kolei dużych prędkości
w Polsce.
W dalszej części spotkania prezes Celiński zaprezentował założenia modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej i plany na 2008 r. Następnie dyrektorzy biur Centrali Spółki przedstawili zagadnienia dotyczące budowy linii dużych prędkości w Polsce m.in. systemy sterowania ruchem kolejowym, układy zasilania jak również niezbędne zmiany w aktach prawnych, które uregulowałyby funkcjonowanie kolei dużych prędkości w Polsce. Poruszono również kwestie dotyczące kształcenia w zakresie transportu kolejowego. Następnie członkowie Rady podzielili się na cztery zespoły problemowe ds. linii kolejowych, automatyki i telekomunikacji, energetyki oraz strategii, finansowania, legislacji i zasobów ludzkich. W poszczególnych zespołach omówiono ogólne kierunki działania i ustalono kwestie, którymi będą się one zajmować.
Kolejne posiedzenia Rady będą odbywać się w zespołach problemowych i są planowane na I kwartał 2008 r.
  •  koleje dużych prędkości