Powrót

Debata na Foksal

25 lutego 2009 r. w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w gronie specjalistów odbyła się debata na temat: "Realizacja projektów inwestycyjnych. Czy inwestycje infrastrukturalne będą panaceum na kryzys gospodarczy?" Dyskutującymi byli m.in.:
  • Zbigniew Szafrański – prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA,
  • Krzysztof Groblewski – członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA,
  • Zbigniew Rynasiewicz – przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP,
  • Olgierd Dziekoński – podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury
  • władze samorządowe,
  • przedstawiciele firm związanych z transportem
  • dziennikarze.
Omówiono koordynację ponadlokalnych inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego, przepisy umożliwiające realizację inwestycji liniowych, a także koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju  w kontekście wojewódzkich i gminnych planów zagospodarowania przestrzennego.