Powrót

Cyfrowa łączność na kolei zwiększa bezpieczeństwo i płynność ruchu pociągów

GSM-R, to system łączności oparty o standardowe rozwiązania sieci komórkowych dostosowane do potrzeb kolejnictwa. Umożliwia komunikację między dyżurnymi ruchu, maszynistami i personelem kolejowym.

Analogowa komunikacja odchodzi do lamusa

Dotychczas stosowane technologie nie pozwalały na jednoczesne nadawanie i odbieranie komunikatów, co wydłużało wymianę kluczowych informacji. Dzięki zastosowaniu systemu GSM-R możliwa jest łączność głosowa równocześnie w obu kierunkach oraz przesyłanie wiadomości tekstowych.

– Przekazywanie komunikatów stało się szybsze i sprawniejsze. Zmianę w komunikacji między pracownikami kolei można porównać do przejścia z analogowego nadawania sygnału telewizyjnego na nadawanie cyfrowe – wyjaśnia Marek Kroc, dyrektor projektu z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na odcinku od Legnicy do Opola postawiono i włączono w system światłowodów 16 wież GSM-R. Teraz pracownicy są szkoleni z obsługi systemu na nowoczesnych terminalach. Takich samych, jakie będą używać w codziennej pracy. Nowe urządzenia pokazują wszystkie przychodzące rozmowy, pozwalają je priorytetyzować. Dźwiękiem sygnalizowane jest połączenie alarmowe i automatycznie zyskuje pierwszeństwo. Dotykowe pulpity odwzorowują posterunki, pozwalają na tworzenie grup odbiorców. Możliwa jest komunikacja tekstowa, a wszystkie rozmowy są automatycznie rejestrowane. Do eksploatacji przewidziane są terminale stacjonarne u dyżurnych ruchu oraz mobilne – do wykorzystania przez personel pociągów i dodatkowo zabezpieczone do korzystania w terenie.

Komputer pomoże maszyniście

Nad prawidłowym działaniem sieci GSM-R czuwa Centrum Zarządzania Siecią w Warszawie. Tu odbywa się koordynacja działań związanych z ewentualnym przywróceniem poprawnego funkcjonowania systemu. Rezerwowa centrala zlokalizowana jest w Poznaniu i w razie jakichkolwiek awarii może natychmiast przejąć kontrolę nad siecią.

Poza funkcjami głosowymi GSM-R zapewnia również transmisję danych dla potrzeb ETCS (np. o możliwej maksymalnej prędkości pociągu na danym odcinku). Jest to drugi nowoczesny systemem wdrażany na polskiej kolei, który odpowiada za zarządzanie ruchem pociągów. Dzięki systemowi, z czujników (eurobalis) zamontowanych na torach, informacja o sytuacji na linii oraz dopuszczalnej prędkości, będzie przekazywana bezpośrednio na pulpit maszynisty, a jego praca kontrolowana przez system. W przypadku zignorowania komunikatów i ostrzeżeń oraz niedostosowania prędkości, komputer uruchomi procedurę zatrzymania pociągu, eliminując ryzyko wypadku.

GSM-R + ETCS = ERTMS

GSM-R wraz z ETCS tworzą ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. Trasa Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna, na której zamontowano wszystkie elementy systemu ERTMS poziomu 2, posłużyła jako odcinek pilotażowy.

– Podczas prób sprawdziliśmy m.in pokrycie radiowe, poprawność oraz niezawodność sytemu, a także zweryfikowaliśmy zachowanie lokomotywy podczas hamowania przy dużych prędkościach. Przeprowadzone testy potwierdzają, że system działa zgodnie z przyjętymi założeniami. Pod koniec 2016 r. będą odbywać się testy systemu na całym odcinku od Legnicy do Opola. Ich celem będzie sprawdzenie, czy wszystkie zamontowane w ramach projektu urządzenia współpracują z lokomotywą – tłumaczy Marek Kroc.

Szybsze pociągi, wyższy poziom bezpieczeństwa

Efektem wprowadzenia nowego systemu będzie wzrost bezpieczeństwa i płynności ruchu pociągów. ETCS to wsparcie dla maszynisty, dzięki któremu kierujący pociągiem całą sytuację na linii kolejowej może śledzić na monitorze w kabinie lokomotywy. Ponadto otrzyma od systemu wiele istotnych informacji, m.in. o zajętości toru przez inne składy.

Wprowadzenie ERTMS poziom 2 na odcinku Opole – Legnica i połączenie go z już unowocześnionym odcinkiem z Legnicy do Bielawy Dolnej stworzy prawdziwą kolejową autostradę na Zachód.

Wartość projektu „Modernizacji linii kolejowej E30, etap II. Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica-Wrocław-Opole” to ponad 131 mln zł.

 

Projekt "Modernizacja linii kolejowej E30, etap II. Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica-Wrocław-Opole” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Kontakt dla mediów:
 Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 694 480 239