Powrót

CEF – nowa perspektywa dla kolei aglomeracyjnej w woj. małopolskim

Nowy instrument finansowy CEF (z ang. Connecting Europe Facility) ma za zadanie wspierać budowę i modernizację infrastruktury związanej z transportem, energetyką i telekomunikacją w państwach Unii Europejskiej. Jego celem jest integracja mieszkańców Europy poprzez tworzenie nowoczesnych sieci komunikacyjnych. Niezależni eksperci Komisji Europejskiej pozytywnie ocenili wszystkie 17 wniosków złożonych w I i II turze konkursu, przyznając tym samym Polsce dotacje o łącznej wysokości ponad 13 mld zł. Dzięki temu zmodernizowanych zostanie prawie 1 100 km linii kolejowych w 10 województwach, co wpłynie na poprawę ruchu aglomeracyjnego, międzyaglomeracyjnego i dostępu kolejowego do portów morskich. 

Minister Infrastruktury i Budownictwa pozytywnie ocenia zaangażowanie PLK w pozyskiwanie środków z funduszu CEF. Dzięki temu zostaną zrealizowane inwestycje na trasie Kraków – Katowice oraz w samej stolicy Małopolski. Są to projekty, których znaczenie minister zawsze podkreślał, w szczególności linia E 30, o którą zabiegał jeszcze jako poseł - mówi Łukasz Smółka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Nowe środki z funduszu „Łącząc Europę” pozwolą na podniesienie standardów podróżowania oraz integrację Polski z innymi państwami Unii Europejskiej. Obecnie na weryfikację czekają kolejne wnioski złożone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w III turze konkursu. 

- Z pierwszych dwóch naborów nowego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozyskały ponad 13 mld zł na wszystkie, tj. 17 złożonych projektów. Są one zintegrowane z innymi działaniami zarządcy infrastruktury, które tworzą spójną sieć kolejową. W województwie małopolskim z CEF wykorzystanych będzie ponad 3 mld zł na odcinki linii E30: Kraków Główny Towarowy – Rudzice i Zabrze – Katowice – Kraków – mówi Włodzimierz Żmuda, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Inwestycje w aglomeracji krakowskiej obejmą przebudowę dwóch odcinków linii kolejowej E30, która jest częścią korytarza transportowego z Drezna do Kijowa. Polski odcinek ma długość 677 km, łączy najważniejsze centra i regiony południowej Polski: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice zmodernizowanych zostanie 56 obiektów inżynieryjnych, 202 rozjazdy, ok. 57 km torów wraz z siecią trakcyjną oraz infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki przeprowadzonym pracom możliwy będzie przejazd pociągów pasażerskich z prędkością V = 100 - 160 km/h, pociągów towarowych z prędkością V = 80 - 120 km/h, co w konsekwencji skróci czas przejazdu, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu  bezpieczeństwa. W ramach inwestycji zostaną dobudowane dwa tory na odcinku od stacji Kraków Główny Osobowy do stacji Kraków Płaszów, a także jeden tor na odcinku Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów. Powstaną również dwa nowe przystanki Kraków Grzegórzki i Kraków Złocień. Jednym z celów zaplanowanych prac jest integracja kolei z komunikacją miejską i utworzenie dogodnych miejsc przesiadkowych. Wartość projektu, to 395,9 mln EUR, w tym 320,3 mln EUR stanowi dofinansowanie z CEF. 

Połączenia międzyaglomeracyjne pomiędzy woj. śląskim i małopolskim zostaną usprawnione dzięki modernizacji linii E30, Zabrze – Katowice – Kraków. Na odcinku Sosnowiec Jęzor – Kraków Główny Towarowy prace obejmą stacje i przystanki m.in. Jaworzno Szczakowa, Trzebinia, Krzeszowice, Kraków Mydlniki. Obiekty zostaną wyposażone w wiaty i ławki, które zapewnią komfortowe oczekiwanie na pociąg. System dynamicznej informacji pasażerskiej zapewnią nowoczesne megafony oraz wyświetlacze. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i podróżujących z dużym bagażem przewidziano windy i podjazdy. Zmodernizowanych zostanie: 124 obiekty inżynieryjne, 119 km torów i 116 km sieci trakcyjnej oraz 26 peronów. Zmodernizowanych zostanie 8 przejazdów, a część z tych, znajdujących się w poziomie szyn, zastąpionych zostanie wiaduktami, co zwiększy bezpieczeństwo zarówno ruchu kolejowego, samochodowego, jak i pieszego. Wartość projektu to 528,9 mln EUR, w tym 410,2 mln EUR dofinansowania z funduszu „Łącząc Europę”.


Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie z instrumentu CEF „Łącząc Europę” (I i II nabór):
1. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń.
2. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie.
3. Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz.
4. Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne.
5. Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447).
6. Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska).
7. Poprawa bezpieczeństwa na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez likwidację przejazdów w poziomie szyn w km 127 i 147 oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych.
8. Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok.
9. Modernizacja linii kolejowej E 30 – odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. 
10. Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej. 
11. Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola. 
12. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni. 
13. Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu.
14. Poprawa infrastruktury  kolejowego dostępu do portu Gdańsk. 
15. Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol. 
16. Elektryfikacja linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec. 
17. Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – prace przygotowawcze – projektowanie.

Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 153"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"