Powrót

„Bursztynowy” korytarz towarowy może ułatwić kolejowe przewozy

Nowy korytarz umożliwi połączenie ośrodków przemysłowo-handlowych Polski, Słowacji, Węgier i Słowenii wspólną ofertą w zakresie alokacji przepustowości dla międzynarodowych pociągów towarowych. W Polsce, trasa korytarza „Bursztynowego” połączy wschodnią i południową granicę i uzupełni obecne oferty korytarzy towarowych, przebiegających przez Polskę. 

- Utworzenie nowego korytarza towarowego, łączącego Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię to szansa na stworzenie nowej jakości przewozów towarowych. Korytarz „Bursztynowy” zacieśni współpracę i usprawni kolejowy transport w Europie - mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes Zarządu PLK.

Korytarz towarowy to szybsza i dogodniejsza obsługa kolejowego międzynarodowego transportu towarowego - nowy, zintegrowany produkt dla przewoźników i wnioskodawców, wykonujących międzynarodowy transport towarowy, umożliwiający zakup całej trasy przebiegającej przez kilka państw w jednym miejscu, w tzw. punkcie kompleksowej obsługi.

Celem utworzenia korytarza towarowego nr 11 jest promowanie kolei, jako środka transportu w międzynarodowych przewozach towarowych, poprawa konkurencyjności transportu kolejowego oraz lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości dla towarowych przewozów międzynarodowych. Bliska współpraca ministerstw właściwych ds. transportu, zarządców infrastruktury i organu alokującego z Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii powinna zapewnić skuteczne osiągnięcie celu.

Spotkanie zorganizowane 23 marca z inicjatywy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zainicjowało współpracę zarządców infrastruktury i organu alokującego z czterech krajów. Współdziałanie umożliwi utworzenie struktury zarządzającej korytarza, opracowanie niezbędnych dokumentów i wypracowanie wspólnej oferty w zakresie alokowania przepustowości infrastruktury do obsługi międzynarodowego ruchu towarowego. 

Uruchomienie „Bursztynowego” korytarza towarowego może nastąpić pod koniec 2018 roku, jednak jest uzależnione od decyzji Komisji Europejskiej. 

Spotkanie inicjujące przygotowania korytarza nr 11 to kolejne „korytarzowe” spotkanie zorganizowane przez PLK. Niespełna pięć miesięcy temu spółka była organizatorem inauguracyjnego spotkania nt. uruchomienia korytarza towarowego nr 5 Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239