Powrót

Budowa łącznicy do lotniska Okęcie


W dniu 7 października 2009 r. po ponownym dokonaniu badania i wyboru ofert w postępowaniu na nadzór i zarządzanie budową łącznicy od przystanku osobowego Warszawa Służewiec do lotniska Okęcie (projekt POIiŚ 7.1-18) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty.  W postępowaniu przetargowym  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum w składzie:
Grontmij Polska Sp. z o.o (Poznań) – lider, Grontmij Nederland B.V. (Holandia), Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB (Warszawa) – partnerzy. Cena oferty wynosi 3 528 000 zł netto (4 304 160 zł brutto)
Oferty złożyło 11 oferentów.


 

www.pois.gov.pl